پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر

دانلود پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر questionnaire استاندارد

دانلود پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر questionnaire استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد توانمند سازی
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر ۵ بعد را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور زیر نظر استاد راهنما تغییراتی داده شده است. مولفه اعتماد حذف شده است و به جای آن مولفه مشارکت با دیگران اضافه شده است. برای این مولفه به کمک استاد راهنما ۶ سوال طراحی شده است و به پرسشنامه نهایی اضافه شده است. بنابراین این پرسشنامه در پنج بعد؛ احساس معنی داری شغل، احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس مشارکت با دیگران و در ۱۹ گویه تنظیم شده است.

مولفه های پرسشنامه

ردیف

مولفه ها

سوالات

۱

احساس معنی داری در شغل

۱-۲-۳

۲

احساس شایستگی در شغل

۴-۵-۶-۷

۳

احساس داشتن حق انتخاب

۸-۹-۱۰

۴

احساس مؤثر بودن

۱۱-۱۲-۱۳

۵

احساس مشارکت با دیگران

۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
پژوهشگران ،تعاریف گوناگونی از توانمندسازی ارائه کرده اند ، برخی آن را مترادف با قدرت ،غنی سازی شغلی ،مشارکت کارکنان و تفویض اختیار اختیار می دانند و برخی آن را متمایز از آنها ارزیابی می کنند (منبع داخل فایل) .

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نظری ندارم،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می باشد.

پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
منبع: دارد
مقاله بیس پرسشنامه : دارد ( یک مقاله معتبر پژوهشی جدید)
فایل خام spss پرسشنامه: دارد(به راحتی می توانید داده ها را وارد spss کنید)
نمره گذاری و تفسیر: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات