گزارش تخصصی فاید و اهمیت وجودی مشاور در مدارس و تاثیر آن بر روان و پیشرفت درسی دانش آموزان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش تخصصی  »  گزارش تخصصی فاید و اهمیت وجودی مشاور در مدارس و تاثیر آن بر روان و پیشرفت درسی دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی فاید و اهمیت وجودی مشاور در مدارس وتاثیر آن بر روان و پیشرفت درسی دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی فاید و اهمیت وجودی مشاور در مدارس وتاثیر آن بر روان و پیشرفت درسی دانش آموزان

چکیده:
اهداف آموزش وپرورش زمانی تحقق خواهند یافت که برنامه ها و محتوای آموزشی با توجه به نیازها وامکانات دانش آموزان تهیه و اجرا گردند. .در گزارش حاضرپس از ذکر مقدمه ای چند درقسمت تجزیه وتحلیل مطالب به ترتیب به فایده و اهمیت مشاوره،تاریخچه راهنمایی و مشاوره،تعاریف راهنمایی و مشاوره ، اهداف مشاوره و راهنمایی ، ضرورت مشاوره در مدارس ، مشاوره و راهنمایی در نظام آموزش و پرورش ، نقش مشاور در مدارس ، امور تحصیلی ، تأمین بهداشت روانی‌ دانش آموزان و مهم ترین وظایف کادر آموزشی در برابر برنامه مشاوره و راهنمایی پرداخته شده است.

مقدمه:
مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامه‌ای حیاتی است که در عرصه‌ی تعلیم و تربیت جهان (خصوصاً دوره‌ی آموزش عمومی) از سال‌های دور مورد توجّه قرار گرفته است. چرا که طیّ این دوره‌ دانش‌آموزان در مرحله‌ی آغازین تجربه‌های اجتماعی توأم با رشد فردی قرار دارند.
تعلیم و تربیت در دوره‌ی مذکور نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت فراگیر و نقش‌پذیری متناسب وی در جامعه ایفا می‌نماید به‌طوری که ایجاد سرمایه‌ی انسانی و توسعه‌ی فرهیختگی در جامعه‌ی ناشی از تربیت فراگیران در این دوره به ویژه با تأکید بر شناخت توانایی‌ها، استعداد‌ها و علایق آنان است. کمک به توسعه‌ی مهارت‌های زندگی به ویژه فرآیند تصمیم‌گیری و هدف‌گزینی از ضرورت‌های ارزشمندی است که تقویت فرآیند مشاوره و راهنمایی از طریق معلّمان دانا و دلسوز را میسّر می‌سازد.
برای تحقّق برنامه‌های مذکور دو رویکرد وجود دارد :
۱ـ تأکید بر مشاور در مدارس به عنوان یک فرد متخصّص
۲ـ ارتقاء فرآیند راهنمایی و مشاوره از طریق توانمند‌سازی کلیه‌ی عوامل انسانی مدارس (مدیر ـ معاون ـ مربّی و معلّمان)

فهرست
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
فایده و اهمیت مشاوره و راهنمایی : ۳
تعاریف راهنمایی و مشاوره : ۵
تعریف مشاوره : ۵
اهداف مشاوره و راهنمایی : ۶
ضرورت فعالیت های راهنمایی و مشاوره در مدارس: ۸
وظایف راهنمایی و مشاوره در دبستان ۱۰
۱-درک و شناسایی دانش آموزان ۱۰
۲- وظیفه تکاملی ۱۰
۳-وظیفه پیشگیری ۱۱
۴-بهبود سازش فردی ۱۱
نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان : ۱۲
نتیجه گیری : ۱۴
منابع ومأخذ: ۱۵


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات