دانلود مقاله هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود مقاله هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها

دانلود مقاله هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها

دانلود مقاله هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها

چکیده
تحولات سریع در صنایع تولید جهان، شامل رقابت سنگین در بازارهای جهانی، نوآوری تکنولوژی و پیشرفت سیستم های کامپیوتری بوده است. این تحولات موجب شده است که شرکت¬هایی که توانایی هماهنگ کردن عملیات خود را با شرایط جدید داشته اند، به صورت شرکت های موفق جهانی درآیند و شرکت هایی که چنین شرایطی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند. تغییرات فناوری و رقابت و خلق ثروت از طریق خلق ارزش از مشخصه های محیط اقتصادی پویا و کسب و کار امروز است، تداوم فعالیت و بقا در این محیط پارادایمی است که مدیران و صاحبان بنگاه های اقتصادی بالاخص صاحبان صنایع بر آن اتفاق نظر و تمرکز دارند. حضور اقتصادی در این عرصه به در اختیار داشتن اطلاعات دقیق، مربوط و قابل اعتماد بستگی مستقیم دارد. اطلاعات بهای تمام شده به عنوان اقلام مهم نقش با اهمیت در تصمیم گیری مدیران در این حوزه دارد،که انتظار می¬رود ویژگی های کیفی با اهمیتی نظیر دقیق بودن ، مربوط بودن و قابل اعتماد بودن را داشته باشد. تهیه و تدارک اطلاعات بهای تمام شده با ویژگی مذکور، به روش های نوین نیاز دارد تا ضمن فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز مدیریت، عوامل تغییر بهای تمام شده را نیز گزارش کند. به عبارتی دو منظر دقت در محاسبات بهای تمام شده (گذشته نگر) و مدیریت بهای تمـــام شده(آینده نگر) را تــواما مورد توجه قرار دهد. توجه به این موضوع اهمیت زیادی دارد که ارزش و ارزش آفرینـی امری تصادفی نبوده و نخواهد بود. بلکه امری منطقی ،قانون مند و منظم، بر پایه اتخاذ تصمیمات کارآمد واثر بخش با صرفه ی اقتصــادی از طریـق اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری منابع و برنامه ریزی اسـت کــه از جمله ی آنها، اعمال مدیریت بر هزینه با بهره گیری از روش های نوین می بـاشد، که در این فرآیند شناخت هزینه (معلول) در فرآیند علت وقوع هزینه تواما ضروری است.

واژگان کلیدی: طبقه بندی هزینه، هزینه یابی، فعالیت ABC.

طرح مسئله
چگونه میتوان از یک مدل تفکیک هزینه ها بر مبنای فعالیت در سازمان بهره جست؟

بیان مسئله
با توجه به محدود بودن منابع ، تفکیک هزینه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی در حال حاضر بسیاری از سازمان های تولیدی وخدماتی از سیستم های هزینه یابی مناسبی که بتواند اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری در اختیار آن ها قرار بدهد بهره مند نیستند و هزینه یابی در نظام بهداشتی کشور از بررسیهای مقطعی و پراکنده به دست می آید که باتوجه به پویابودن ماهیت هزینه ، نتایج حاصله ارزشمند نیست. فوائد پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت باعث شده تا بکارگیری آن را در سازمان ها به ویژه بیمارستان به عنوان سازمان ارائه دهنده خدمات آموزشی درمانی مد نظر قرار دهیم .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
طرح مسئله ۲
بیان مسئله ۲
تعریف هزینه یابی ۲
انواع هزینه یابی ۲
هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC 3
تاریخچه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۳
مزایای مستقیم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۷
معایب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۸
هزینه یابی بر مبنای هدف ۸
مهندسی ارزش ۹
هزینه یابی بر مبنای هدف و کایزن ۱۰
هزینه یابی بر مبنای حجم تولید ۱۰
تئوری گلوگاه ۱۱
هزینه یابی چرخه زندگی محصول ۱۱
موضوع هزینه(cost object 11
محرک هزینه(cost deriver 12
انباشت و انتساب هزینه ۱۲
مرکز هزینه(cost center 13
مخزن (حوضچه ) هزینه(cost pool 13
ساختار هزینه ۱۳
انواع هزینه ها ۱۳
هزینه های متغیر(variable costs) و هزینه های ثابت (fixed costs 15
هزینه های مختلط ۱۵
گرایش هزینه ها(costs behavior 15
بهای اولیه(prime cost) و هزینه ی تبدیل(conversion cost 16
هزینه محصول(poduct cost) و هزینه های دوره(period cost 16
هزینه از دست رفتن فرصتoppotunity cost 17
هزینه های تفاضلی ۱۷
هزینه ی دارای ارزش افزوده ،هزینه بدون ارزش افزوده ۱۷
هزینه ریخته یا از دست رفته ۱۷
نتیجه گیری ۱۸
منابع ۱۹


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات