پرسشنامه استاندارد توانمندسازی مدیران (کردنائیچ، ۱۳۸۹)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد توانمندسازی مدیران (کردنائیچ، ۱۳۸۹)

دانلود پرسشنامه استاندارد توانمندسازی مدیران (کردنائیچ، ۱۳۸۹) questionnaire standard

دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان دانلود پرسشنامه استاندارد توانمندسازی مدیران (کردنائیچ، ۱۳۸۹) این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای ۲ صفحه می باشد.  در زیر به مختصری از  آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود پرسشنامه استاندارد توانمندسازی مدیران (کردنائیچ، 1389)

توضیحات پرسشنامه
پرسشنامه در مقیاس اندازه گیری لیکرت بوده و ابعاد احساس شایستگی، احساس استقلال، احساس مؤثر بودن، احساس معنی داربودن شغل، احساس اعتماد میان همکاران را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه هفت گزینه ای بوده و با احتساب نمراتی به ترتیب از یک تا هفت برای گزینه ها طراحی شده است. در این طیف هر قدر از مقادیر کم به طرف مقادیر زیاد حرکت کنیم نشان دهنده این است که آن دیدگاه پاسخ دهندگان از وضعیت بهتری برخوردار است.

برای نخستین بار توانمند سازی توسط اسپریتزر در سال ۱۹۹۵ برپایه الگوی توانمندسازی توماس و ولت‌هاس پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (PEQ) را طراحی کرد که معادل انگلیسی آنPsychological Empowerment Questionnaire است. هم اکنون نسخه‌های بسیاری از این پرسشنامه وجود دارد که معروف‌ترین آن‌های نسخه ۲۰ سوالی این پرسشنامه است.

روایی و پایایی
در پایان نامه (کردنائیچ، ۱۳۸۹) روایی سازه این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می¬گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می¬شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توانمندسازی مدیران در جدول داخل فایل ارائه شده است.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات