دانلود مقاله مشارکت مادران در جامعه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود مقاله مشارکت مادران در جامعه

دانلود مقاله مشارکت مادران در جامعه

دانلود مقاله مشارکت مادران در جامعه

مقدمه :‌
ارتباط میان مادر و فرزند نه تنها از زمان تولد بلکه حتی پیش از آن نیز اثر بسیار مهمی بر رشد روانی کودک دارد . نگرش گرم و سرد مادر نسبت به کودک موجب سازگاری و ناسازگاری کودک در آینده می‌شود و محرومیت از مراقبتهای مادرانه رشد اجتماعی و حرکتی کودک را به تاخیر می‌اندازد
رشد اجتماعی کودک بیانگر آن است که تا چه حدود روابط امور و رفتار اجتماعی را درک و عدل می‌کند . برای رسیدن به این هدف فرد باید بکوشد علایق دیرین و نا موفق خود را تغییر دهد و از رفتارهای تازه و موثر پیروی کند .
مدرسه در مورد پیوندهای اجتماعی چون آزمایشگاهی بشمار می‌رود . کودک احساس می‌کند که چه در خانه به منزله و اصول رفتار به کار می‌رفت در مدرسه اجرا نمی‌شود . مدرسه برای بسیاری از کودکان نخستین تجربه گروهی واجتماعی در خارج از محیط خانواده است و در اینجا باید رفتار متناسب با دو محیط باشد . در مدرسه رفتار اجتماعی کودک به مواردی مانند : اظهار ادب ، سکوت ، آرامش ، اجازه گرفتن ، مسخره کردن ، به گفته‌های دیگران گوش فرا دادن و منافع گروه را مقدم شمردن اطلاق می‌شود . همکاری کودک به معنای رعایت مقررات و انضباط مدرسه ، سر وقت حاضر شدن ، رفتار منصفانه داشتن است .
ارتباط معنوی کودک با مادری که در بیرون از منزل کار می‌کند و کودکی که مادرش خانه‌دار است در دو قطب متفاوت قرار می‌گیرد که مدرسه نیز در این مورد نمی‌تواند عواطف عقب افتاده کودک محروم از عاطفه مادری را جبران کند . از اینروست که عضو جامعه و آینده از احساسات متحدالشکل برای گزینش پایگاههای مختلف در جامعه محروم می‌شود هر چند جامعه خود نیز در پاسخگویی نیازهای کودک سهمیم است و او را در اجتماعی شدن یاری می‌دهد ولی زیر بنای آمادگی در انطباق با محیط و پذیرفتن انسانها در خانواده بویژه در دامن مادر شکل می‌گیرد .
مادران شاغل در مقایسه با مادران خانه‌دار وقت کمتری را به مراقبت کودکان خود اختصاص می‌دهند . مدت زمانی که مادران شاغل فارغ التحصیل از دانشگاه به مراقب از فرزندانشان اختصاص می‌دهند حدود یک سوم مدت زمانی که یک مادر خانه‌دار صرف اینکار می‌کند .

فهرست مطالب
مقدمه ۳
تربیت چیست ؟ ۶
اهمیت تربیت کودک۶
مراحل نسبی تربیت کودک۸٫
تربیت کودک در اسلام۹
اثر اشتغال مادر بر رشد کودک۱۳
ضرورت وجود مادر برای فرزند۱۵
نقش پدر۱۶
پدر مسئول تربیت فرزنداست ۱۷
جدایی کودک از مادر و پدر۱۸
پرورش اجتماعی کودکان۱۹
خصوصیات تربیت اجتماعی۱۹
عوامل موثر در رشد اجتماعی کودک۲۰
خانواده۲۱
اولین نهاد تربیتی۲۱
پرورش اجتماعی۲۴
مراحل رشد اجتماعی۲۴
نقش مادر در روند رشد اجتماعی کودکان۲۵
بحث و نتیجه گیری ۲۹
منابع ۳۰


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات