پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی در سازمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی در سازمان

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی در سازمان x

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی در سازمان x

چکیده:
در این تحقیق به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی سازمان x پرداخته شده است ، برای بررسی موضوع یک سئوال اصلی مطرح شده است که عبارت است از: آیا بهره گیری از روش های نوین فناوری اطلاعات موجب بهبود عملکرد بازاریابی شرکت ها می گردد؟ دگرگونی های اخیر بازارهای کسب و کار و توسعه فرآیندهای رقابتی که حاصل شکسته شدن انحصار گرایی است باعث شده تا سازمان ها با دقت و وسواس بیشتری به محیط های کسب و کار نگاه کنند و درصدد برآیند تا شناخت بهتر و بیشتری به ظرفیت ها و نیازهای جدید آن پیدا کنند. مهمترین عنصر مشترک در بیان کسب و کارهای مختلف که به برنامه ریزی ها و استراتژی های آنها جهت می دهد اطلاعات است. توسعه فناوری اطلاعات دگرگونیهای عمیقی در اهداف، روند اجرایی، تولیدات و ساختارهای سازمانی بوجود آورده است. فناوری اطلاعات به سازمانها فرصت می دهد بسیاری از کارهای موازی و تکراری را حذف کنند و حجم بالایی از فعالیتهای دستی را به سیستم های رایانه ای محول کنند و از کنار آن با فراغ بال بیشتر فرصت مناسبی برای بازنگری ها و برنامه ریزی های کاری پیدا کنند.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات ، اینترنت، بازاریابی ، هزینه ، بهره وری

مقدمه
عصر ما، عصر انتقال از جهان واقعی به دوران زندگی در فضایی دوجهانی است. گرچه هنوز نهادها و سازمان های مجازی شکل نگرفته اند، اما ظهور جهانی نو به نام جهان مجازی را در دور و بر خود احساس می کنیم. جهان مجازی هویت معلم و فراگیر را به شدت تغییر می دهد و وظایف و نقش های جدیدی برای آنها پدید می آورد. سازنده گرایان با تاکید بر فعالیت یادگیرنده در فرآیند یادگیری معتقدند که دانش از بیرون به فرد منتقل نمی شود، بلکه آن چه وی از طریق حواسش دریافت می کند، براساس فردیت خویش تفسیر و پردازش می کند. آنها نقش معلم را مربی کنار میدان و تسهیل کننده یادگیری می دانند و بر یادگیری موقعیتی تاکید می کنند. براساس این نظریه یادگیری هنگامی اثربخش تر و کارآتر می شود که یادگیرنده در بافت واقعی و زمینه موضوع مورد بحث قرار گیرد. یادگیری هنگامی افزایش چشمگیری می یابد که با بافت حل مسئله در ارتباط باشد کلاس های آموزشی سنتی دارای اثر بخشی چندانی نیستند، زیرا وابسته به زمان و مکان خاص اند و نمی توانند بافت واقعی و مناسب برای یادگیری فراهم آورند. متن های چاپی نیز به سبب محدودیت های خاص که چیزی بیش از متن، تصویر و طرح خطی نیستند مشکل آفرین اند. ( حسین زاده ، ۱۳۸۸ : ص۱۴ )

بیان مسئله
در این تحقیق به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی پرداخته شده است ، امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از بستر‌های نوین به سرعت در حال تأثیر گذاری بر زندگی بشر است. این تأثیر در کلیه وجوه اجتماعی دیده می‌شود. از آن جمله تأثیر شدید فناوری اطلاعات بر اقتصاد است. در اقتصاد جدید که مبتنی بر شبکه‌های کامپیوتری است محیط کسب و کار در حال تبدیل به محیطی دیجیتالی (رقمی) است. چنین اقتصادی را با عناوینی همچون اقتصاد شبکه‌ای یا اقتصاد دیجیتال نیز نامیده‌اند. اقتصاد دیجیتال که تحت عنوان اقتصاد اینترنتی، اقتصاد نوین یا اقتصاد مبتنی بر شبکه نیز نامیده می‌شود به اقتصادی اطلاق می‌گردد که قسمت اعظم آن بر پایه فناوریهای دیجیتال شامل شبکه‌های ارتباطی، رایانه‌ها، نرم‌افزارها و سایر فناوریهای اطلاعاتی است.
آیا بهره گیری از روش های نوین فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد بازاریابی موثر است ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در عملکرد بازاریابی سازمان های از جهات گوناگون حائز اهمیت میباشد ، سازمانها در حال تلاش بیشتر برای استفاده از، IT می باشند که نتیجه این تلاشها بوجود آمدن مباحثی همچون “طراحی مجدد فرایند کسب و کار ، کوچک کردن اندازه سازمانها ، شکل گیری “سازمانهای بدون مرز و شرکت های مبتنی بر دانش بوده است. IT همچنین روش پردازش اطلاعات را تسهیل نموده است و توانسته است تا نحوه تصمیم گیریها را تغییر دهد و حتی بر روی حیطه و ماهیت فعالیتها ی انجام شده در کسب و کار تاثیر بگذارد . ( حسینی ، ۱۳۸۸ : ص۱۴ )
در حقیقت تغییرات سازمانی رادیکال در نت یجه پیاده سازی سیستم های IT بوقوع می پیوندند و سبب افزایش سرعت در پردازش داده ها می شوند و حجم زیادی از اطلاعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار می هند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تاثیر IT بر روی بازاریابی نسبت به تاثیر آن بر روی سایر بخشهای سازمانی متفاوت می باشد یا خیر؟ شاید دلیل اهمیت بخش بازاریابی به دلیل این است که موقعیتی را جهت تعامل با محیط بیرونی سازمان فراهم می سازد . به این منظور سه حوزه مورد بررسی قرار گرفته است:
تغییرات در ماهیت فعالیت های بازاریابی
تغییرات در ماهیت و استفاده از اطلاعات بازاریابی
تغییرات در ساختار و بخش بازاریابی در سازمان.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۵ فرضیات تحقیق
۱-۶ روش انجام تحقیق
۱-۷ واژگان کلیدی
۱-۷-۱ فناوری اطلاعات
۱-۷-۲ اینترنت
۱-۷-۳ هزینه
۱-۷-۴ بهره وری
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲ بازاریابی مستقیم (DM)
۲-۳ بازاریابی هدف
۲-۴ بازاریابی یک به یک
۲-۵ مدیریت رقابت های بازاریابی
۲-۶ فروش تکثیری و فروش پرمایه
۲-۷ تحلیل داده های مشتری
۲-۸ تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد
۲-۹ شکل گیری بازاریابی اینترنتی
۲-۱۰ اهمیت بازاریابی اینترنتی
۲-۱۱ مزیت های بازاریابی اینترنتی
۲-۱۲ مدل های تجاری (کسب و کار) در بازاریابی اینترنتی
۲-۱۳ بازاریابی بنری (Banner Advertising)
۲-۱۴ بازاریابی اینترنتی در ایران، راهبردها و راهکارها
۲-۱۵ تجارت الکترونیک
۲-۱۶ قابلیت های دفتر کار مجازی
۲-۱۷ مدل های کسب و کار الکترونیکی
۲-۱۸ تقسیم بندی بازار بر اساس شاخص های رفتاری
۲-۱۹ وفاداری مشتری
۲-۲۰ مزایای وفاداری
۲-۲۱ وفاداری مشتریان الکترونیک
۲-۲۲ اقتصاد وفاداری الکترونیک
۲-۲۳ اهمیت رضایت مشتری و مفهوم آن در فضای الکترونیک
۲-۲۴ تعریف مدیریت ارتباط با مشتری سنتی
۲-۲۵ تعریف مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
۲-۲۶ عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
۲-۲۷ بازاریابی رابطه‌ای
۲-۲۸ عوامل تعیین کننده رضایت الکترونیک
۲-۲۹ سودهای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
۲-۳۰ مدل پیشنهادی رضایت الکترونیک
۲-۳۱ مطالعات صورت گرفته بر روی حفظ و بالابردن میزان وفاداری در مشتریان
۲-۳۲ بررسی مولفه های تاثیرگذار بر افزایش وفاداری مشتریان اینترنتی
۲-۳۳ طبقه بندی سطوح مهارت کاربران
۲-۳۴ بازاریابی الکترونیکی
۲-۳۵ استراتژی های بازاریابی
۲-۳۶ بازاریابی گوشه به عنوان استراتژی رقابتی
۲-۳۷ تعریف بازار گوشه
۲-۳۸ نتایج برخی تحقیقات
۲-۳۹ انواع بازاریابی
۲-۴۰ روابط عمومی الکترونیک و ده ها مزیت
۲-۴۱ تعریف بهره ‌وری
۲-۴۲ سطوح مختلف بهره وری
۲-۴۲-۱ بهره وری فردی
۲-۴۲-۲ بهره وری در خانه
۲-۴۲-۳ بهره وری در سازمان
۲-۴۲-۴ بهره وری در سطح ملی
۲-۴۳ عوامل موثر بر بهره وری در سازمان خدماتی
۲-۴۳-۱ عواملی که منشا انسانی دارند
۲-۴۳-۲ عواملی که منشا سیستمی دارند
۲-۴۳-۳ عواملی که منشا محیطی دارند
۲-۴۴ عوامل موثر بر افزایش بهره وری
۲-۴۵ موانع ارتقا بهره وری در خدمت سازمان های دولتی
۲- ۴۶ بهره وری و کیفیت
۲-۴۷ پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش های انجام تحقیق
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳ فرایند انجام تحقیق
۳-۴ جامعه آماری
۳-۵ روش نمونه گیری و حجم نمونه
۳-۶ روش گردآوری اطلاعات
۳-۷ تحلیل پرسشنامه
۳-۸ اعتبار یا روایی تحقیق
۳-۹ پایایی تحقیق
۳-۹-۱ ضریب آلفای کرونباخ
۳-۱۰ آزمون های استفاده شده دراین تحقیق
۳-۱۱ خلاصه فصل سوم
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۱-۴ مقدمه
۴-۲ تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۳ تحلیل های توصیفی
۴-۳-۱ جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
۴-۳-۲ جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان
۴-۳-۳ جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
۴-۳-۴ جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
۴-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی
۴-۵ بررسی فرض نرمال بودن داده ها
۴-۶ آزمون فرضیه ها
۴-۷-۱ آزمون فرضیه اول
۴-۷-۲ آزمون فرضیه دوم
۴-۷-۳ آزمون فرضیه سوم
۴-۸ خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
۵-۲ نتیجه گیری از فرضیه ها
۵-۲-۱ نتیجه گیری از فرضیه اول
۵-۲-۲ نتیجه گیری از فرضیه دوم
۵-۲-۳ نتیجه گیری از فرضیه سوم
۵-۳ نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ
پرسشنامه


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات