دانلود پاورپوینت فیزیک پایه ۱ – ۲۴۲ اسلاید

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » فیزیک  »  دانلود پاورپوینت فیزیک پایه ۱ – ۲۴۲ اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه 1 - 242 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه ۱ – ۲۴۲ اسلاید – دانشگاه پیام نور مرکز تهران

درس: فیزیک پایه ۱ – (رشته مهندسی علوم کامپیوتر)
جایگاه این درس:
گذراندن این درس برای رشته مهندسی علوم کامپیوتر دوره کارشناسی الزامی می باشد. همچنین به عنوان سه (۳) واحد درسی تدریس می شود.

فصل اول
مقدمات (اندازه گیری)
فصل ۱ (مقدمات)
فیزیک چیست؟
سیستمهای اندازه گیری
واحدها و ابعادها
نمایش اعداد با معنی

فیزیک: مقدمه
علم بنیادی
اساس علوم فیزیکی دیگر
تقسیم بندی به پنج شاخه
مکانیک
ترمودینامیک
الکترومغناطیس
نسبیت
مکانیک کوانتمی

۱٫ اندازه گیری
پایه نظریه های آزمون در علوم
نیاز به داشتن سیستمهای خودسازگار از واحدها برای اندازه گیری
عدم قطعیتها ذاتی هستند
نیاز به قواعدی برای ارتباط با عدم قطعیتها

سیستمهای اندازه گیری
سیستمهای استاندارد
توافق با کشورهای مختلف
سیستم بین المللی SI —
توافق در یک کمیته بین المللی در سال ۱۹۶۰
در این درس سیستم اصلی استفاده می شود
یک سیستم مهندسی mks که حروف آن واحدهایی برای کمیتهای اصلی به حساب می آید
یک سیستم گاوسین cgs که حروف آن واحدهایی برای کمیتهای اصلی به حساب می آید
سیستم مرسوم آمریکایی
اغلب از وزن برحسب پوند به حای جرم در واحدهای اصلی به کار می برند

کمیتهای اصلی و ابعاد (دیمانسیون) شان
طول [L]
جرم [M]
زمان [T]

چرا به یک استاندارد نیاز است؟

طول
» واحدها
– در سیستم SI متر (m)
– در سیستم cgs سانتیمتر (cm)
– در سیستم US مرسوم فوت (ft)
» تعریف متر: فاصله ای که نور در خلا در زمان (۱/۲۹۹ ۷۹۲ ۴۵۸ s) طی می کند

جرم
» واحدها
– در سیستم SI کیلوگرم (kg)
– در سیستم cgs گرم (g)
– در سیستم US مرسوم اسلاگ (slug)
» تعریف کیلوگرم:
جرم یک استوانه مخصوص از جنس پلاتین-ایریدیوم که در اداره بین المللی استاندارد نگهداری می شود

چرا جرم را درداخل یک محفظه شیشه ای قرار داده می شود؟

زمان
» واحدها
– در هر سه سیستم ثانیه (s)
» تعریف ثانیه:
– زمان نوسان یک تشعشعی از یک اتم سزیم (فرکانس نور گسیل شده برابر است با ۹۱۹۲۶۳۱۷۰۰ بار)

فهرست مطالب
فصل ۱ (مقدمات)
فیزیک چیست؟
اندازه گیریها
واحدها و ابعادها
نمایش اعداد با معنی
فصل ۲ (مروری بر ریاضیات- بردارها)
چارچوب و دستگاها
کمیتهای اسکالر و برداری
نمایش بردارها
خواص بردارها (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)
مولفه های یک بردار
خواص جبری بردارها
فصل ۳ (حرکت یک بعدی)
سینماتیک ذره
جابجایی و سرعت
سرعت لحظه ای و سرعت متوسط
شتاب لحظه ای و شتاب متوسط
معادلات سینماتیکی حرکت با شتاب ثابت
سقوط آزاد در راستای قائم
فصل ۴ (لختی و حرکت دو بعدی)
حرکت دو بعدی
جابجایی، سرعت و شتاب در حرکت دو بعدی
پرتابه ها
قوانین حاکم بر حرکت پرتابه ها
فصل ۵ (قوانین حرکت – دینامیک ذره ۱)
نیرو و جرم
نیروها
قانون اول نیوتن
جرم و لختی
قانون دوم نیوتن
انواع نیروها
نیروی جاذبه و وزن
قانون سوم نیوتن
کاربرد قوانین نیوتن
مسایل قانون دوم نیوتن
فصل ۶ (قوانین حرکت – دینامیک ذره ۲)
اصطکاک
اصطکاک
انواع نیروی اصطکاک
سطح شیبدار
اجسام متصل بهم
سرعت نهایی (سرعت حدی)
فصل ۷ (کار و انرژی)
مقدمه
کار نیروی ثابت
بیشتر درباره کار
مثال
نمایش هندسی کار
کار متغیر
توان (قدرت)
فصل ۸ (پایستگی انرژی)
انرژی جنبشی
قضیه کار و انرژی جنبشی
انرژی پتانسیل
انرژی پتانسیل گرانشی
سطح مرجع انرژی پتانسیل
نیروهای پایستار
نیروهای غیر پایستار
بقای انرژی مکانیکی
حل مساله با قضیه بقای انرژی
فصل ۹ و ۱۰ (اندازه حرکت خطی، برخوردها و سیستم ذرات)
اندازه حرکت خطی
ضربه و نمایش هندسی آن
بقای اندازه حرکت خطی
برخورد و انواع آن
برخورد غیر الاستیک کامل
برخورد الاستیک
نمایش هندسی برخوردها
مرکز جرم
محاسبه مرکز جرم

حچم فایل دانلود پاورپوینت : ۵۲ مگابایت می باشد


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات