دانلود پاورپوینت روش تحقیق رودخانه جاجرود

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » روش تحقیق  »  پاورپوینت روش تحقیق – رودخانه جاجرود

دانلود پاورپوینت روش تحقیق رودخانه جاجرود
کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه
مطالعه موردی : رودخانه جاجرود

فهرست مطالب
مقدمه و اهمیت مطالعه
اهداف تحقیق
مروری بر تحقیقات
شناخت حوزه
انتخاب آنالیز چند متغیره
آنالیز خوشه ای
آنالیز مولفه های اصلی
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب
کاربرد تکنیکهای آماری تحلیل چند متغیره
در ارزیابی کیفیت آب رودخانه
افزایش جمعیت و کمبود آب
آلودگی رودخانه
تغذیه گرایی دریاچه سد لتیان
طراحی قبلی تصفیه خانه ها
بررسی وضعیت کیفی موجود
تعیین روابط متغیرها
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب رودخانه
تعیین سهم منابع مختلف آلودگی
ارزیابی کاآمدی الگوهای کاهش داده

۱۹۸۳ و۱۹۸۸ ویتفیلد و اسریواستاوا CAمنطقه بندی کیفی رودخانه ها
۱۹۵۵ لیمبراندو PCA طبقه بندی ایستگاه ها و تعیین پارامتر مهم
۱۹۹۶ راویچاندران PCA بررسی الگوهای کیفی
۱۹۸۸ گوتز، وگا و دی CA و PCA یافتن منابع آلودگی
۱۹۹۹ یونگ CA و PCA یافتن منابع آلودگی
۲۰۰۰برزاس CA و PCA بررسی تاثیر مدیریتهای کیفی اعمالی
۲۰۰۰ ویدال بررسی تاثیر کاربرد کودابه حیوانی در آلودگی منابع آب شامل چاه، کانال زهکشی و رودخانه
۲۰۰۱ داسیلوا، آلبرتو و سیمونه CA و PCA بررسی تغییرات زمانی و مکانی
۲۰۰۲ برودناک CA و PCA تغییرات زمانی ومکانی
۱۳۷۷ نوروزیان پهنه بندی آلودگی رودخانه


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات