پاورپوینت استاندارد روش اندازه ‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پاورپوینت استاندارد روش اندازه ‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور ۵۳ اسلاید

دانلود پاورپوینت استاندارد روش اندازه ‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور ۵۳ اسلاید
۱ ـ هدف
هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشهای اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور می‏باشد .
۲ ـ دامنه کاربرد
این استاندارد جهت اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور کاربرد دارد .

۳ ـ نمونه ‏برداری
طبق استانداردهای روش نمونه‏برداری در مواد غذائی عمل شود .
۴ ـ روش کار
۴-۱- اندازه‏گیری اوره به طریق اسپکتروفتومتری
۴-۱-۱- وسایل مورد نیاز
ـ اسپکتروفتومتر با حداکثر باند ۲/۴ در طول موج ۴۲۰nm با سلهای یک سانتیمتری

۴-۱-۲- معرفها و مواد مورد نیاز :
۴-۱-۲-۱- محلول پارادی متیل آمینوبنزالدئید ۱
۱۶ گرم پارادی متیل آمینو بنزالدئید را در یک لیتر الکل و ۱۰۰ میلی‏لیتر اسید کلریدریک حل نمائید . این محلول برای یک ماده پایدار می‏ماند .
۴-۱-۲-۲- اسید استیک
۴-۱-۲-۳- محلول استات روی : ۲۲ گرم استات روی ۲H2O 2(,OAC)Zn را در آب حل کرده و ۳ میلی‏لیتر اسید استیک بآن اضافه نمائید سپس آن را تا حجم ۱۰۰ میلی‏لیتر رقیق نمائید .
۴-۱-۲-۴- محلول فروسیانور پتاسیم : ۱۰/۶ گرم فروسیانور پتاسیم ۶ ۳H2O(,CN) K2Fe را در آب حل کرده و به حجم ۱۰۰ میلی‏لیتر برسانید .
۴-۱-۲-۵- زغال اکتیو ـ (۶۰ – G)
۴-۱-۲-۶- محلول بافر فسفات با ۷ = PH

۴-۱-۲-۷- محلولهای استاندارد اوره :
الف : محلول استاندارد اولیه با غلظت ۵ml/mg
۵ گرم اوره را با دقت یک میلی‏گرم در آب حل کرده و سپس آن را تا حجم یک لیتر برسانید .
ب : محلولهای استاندارد مورد استفاده با غلظتهای ۰/۲ , ۰/۴ , ۰/۶ , ۰/۸ , ۱ , ۱/۲ , ۱/۴ , ۱/۶ , ۱/۸ و ۲ میلی‏گرم اوره در ۵ میلی‏لیتر : به ترتیب

۴-۱-۳- رسم منحنی استاندارد اوره :
از هر یک از محلولهای استاندارد اوره ( طبق بند ب ) ۵ میلی‏لیتر برداشته و در لوله‏های ۲۵ میلی‏لیتری ریخته و به هر کدام ۵ میلی‏لیتر محلول DMAB اضافه نمائید و یک محلول شاهد نیز حاوی ۵ میلی‏لیتر محلول بافر ۷ باضافه ۵ میلی‏لیتر محلول DMAB تهیه نمائید . لوله‏ها را کاملا تکان داده و بگذارید ۱۰ دقیقه در بن ماری ۲۵ درجه سلسیوس بماند


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات