جزوه برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی رشته جغرافیا

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  جزوه برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی رشته جغرافیا

جزوه برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در ۲۶۰ صفحه تهیه شده است

فصل اول:برنامه ریزی منطقه ای
مقدمه :
تعاریف واژه‌های ناحیه، منطقه، محل یا برنامه، طرح، پروژه و فعالیت در ادبیات برنامه‌ریزی گذشته ایران، بنا به ملاحظات اداری و فنی تعریف شده اند، بطوریکه در اغلب این برنامه ها، محل را روستا، ناحیه را شهرستان و منطقه را استان تعریف کرده اند. که دلایل آن می‌تواند ناشی از چند رشته‌ای بودن این تخصص باشد، زیرا که علوم مختلف مانند اقتصاد، جامعه شناسی، مدیریت، معماری، جغرافیا و بالاخره متخصصان و عاملان برنامه‌ریزی، هریک به نوبه خود در آن تاثیر گذار هستند.
ولی، توسعه و بسط مفهوم ناحیه، بیش از هر علمی، مدیون جغرافیاست و آنان بودند که اولین بار این واژه را با تعریفی تقریباً مشترک بکار بردند. ناحیه، اولین بار از جانب جغرافیدان انگلیسی (هربرتسن) مفهوم علمی به خود گرفت و از نظر وی عامل افتراق نواحی مختلف، شرایط طبیعی آنهاست و به ساختمان زمین، ناهمواریها و اقلیم بیش از هر عاملی اعتبار می‌داد.
دو اصطلاح (منطقه و ناحیه) معمولاً به بخشهای به ترتیب بزرگتر و کوچکتر قلمرو زیر ملی اطلاق میشوند. یک ناحیه را می‌توان از نظر جغرافیایی، نه کوچکتر از یک روستا – شهر و حوزه نفوذ آن و نه بزرگتر از یک استان یا گروهی از استانهای کوچکتر در نظر آورد.
هرچند (ناحیه) و مطالعات ناحیه‌ای از زمان استرابون و بطلمیوس تا زمان ما (حداقل به مدت ۲۰ قرن) مورد بحث جغرافیدانان بوده و هست، ولی به نظر اغلب جغرافیدانان، کمتر موضوعی از جغرافیا وجود دارد که چون (ناحیه) نامفهوم مانده باشد.

سابقه، تعاریف ، مفاهیم و انواع برنامه‌ریزی: سابقه برنامه‌ریزی منطقه ای
افزایش جمعیت و نیاز بشری از یک سو و محدودیتها از طرف دیگر، لزوم تفکر برنامه‌ریزی را مطرح نمود. برابر بررسی های انجام شده، اولین قدمهای برنامه‌ریزی منطقه ای، حدود چهار هزار سال پیش در مصر قدیم و در اطراف دره رود نیل، در قالب بوجود آوردن سیستم آبیاری و استفاده از طغیانهای رود نیل برداشته شد. همزمان، مصریها و یونانی‌ها هم با ایجاد کانالها و سدهای متعدد خاکی و سنگی اراضی زیادی را به کشاورزی اختصاص می‌دادند و در شهرهای شرقی که وابسته به منطقه و روستاهای اطراف بودند، کم کم رشد کردند. در ایران قدیم در اطراف فارس، خوزستان و اروند رود، نیز سیستم هایی جهت استفاده از آب بوجود آمدند، بطوری که قدمت این زمان را به دو هزار سال پیش ذکر مینمایند.
در این ارتباط، حفر قنات، نوعی برنامه‌ریزی است که بصورت دسته جمعی توسط مردم روستاها یا شهرها صورت می‌گرفت. در زمان اسکندر، یونان توجه شایانی به عملکرد و شهرها در چارچوب توسعه منطقه‌ای و قدرت نظامی شهرها می‌نمود. مهمترین مراحل تکامل در برنامه‌ریزی منطقه ای، در زمان رومیان صورت گرفت. بعد از زمان رومیها، در قرن ۱۴ و ۱۵ میلادی، انتقال روشها و سیستم های آبیاری، کانال سازی، کشاورزی و مبادلات بازرگانی از ایران به هند، بین النهرین و مصر به اروپا با نفوذ تمدن شرق به غرب این تحولات در امر برنامه‌ریزی منطقه‌ای بوجود آمد

مجموعه تست فصل اول و دوم
۱- قانون شهرهای جدید مربوط به چه سالی است؟
۱ـ ۱۹۴۴ ۲ـ ۱۹۴۵ ۳ـ ۱۹۴۶ ۴ـ ۱۹۴۷
۲- قانون ۱۹۴۷ مربوط به چه بود؟
۱ـ توسعه شهرهای موجود ۲ـ ایجاد شهرهای جدید
۳ـ کنترل توسعه ۴ـ ایجاد پارکهای ملی
۳- کدام طرح‌ها دارای جنبه‌ی استراتژیک می‌باشند؟
۱ـ طرح‌های ملی ۲ـ طرح بین المللی ۳ـ طرح‌های منطقه‌ای ۴ـ طرح‌های ناحیه‌ای
۴- این تعریف کدام مورد است؟ «مجموعه عملیاتی که در یک زمان مشخص و با هدف مشخص و با حرف منابع معین به منظور تولید(اقتصادی، اجتماعی یا زیربنایی) صورت می‌گیرد»
۱ـ برنامه ۲ـ برنامه‌ریزی ۳ـ پروژه ۴ـ استراتژی
۵- در برنامه‌ریزی هدف مکتوب به چه معناست؟
۱ـ هدف بزرگی را دنبال می‌کند ۲ـ دارای گسترش چندجانبه است
۳ـ ناآگاهانه است ۴ـ آگاهانه است
۶- در برنامه‌ریزی ایران کدام مرحله وجود ندارد؟
۱ـ plan 2ـ program 3ـ پروژه ۴ـ فعالیت
۷- چگونه اجرای برنامه‌ها واقعی تر خواهد بود.
۱ـ هرچه مدت اجرای برنامه بلندتر باشد. ۲ـ هرچه مدت اجرای برنامه کوتاهتر باشد.
۳ـ هرچه مشارکت مردم کمتر باشد. ۴ـ هرچه نقش نظارت دولتی بیشتر باشد.
۸- درکدام برنامه چگونگی اجرای سیاست‌های دولت مشخص می‌شود؟
۱ـ برنامه‌ی کوتاه مدت ۲ـ برنامه‌ی میان مدت
۳ـ برنامه‌ی بلندمدت ۴ـ برنامه‌ی جامع

پاسخ مجموعه تست فصل اول و دوم
۱٫ گزینه ۳ صحیح است.
۲٫ گزینه ۳ صحیح است.
۳٫ گزینه ۱ صحیح است.
۴٫ گزینه ۳ صحیح است.
۵٫ گزینه ۳ صحیح است.
۶٫ گزینه ۴ صحیح است.
۷٫ گزینه ۲ صحیح است.
۸٫ گزینه ۱ صحیح است.

نوع فایل: word
سایز: ۲٫۶۴mb
تعداد صفحه:۲۶۰


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات