مقاله ارتباط بین سلامت روان و کیفیت زندگی در خانواده دانشجویان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  مقاله ارتباط بین سلامت روان و کیفیت زندگی در خانواده دانشجویان

دانلود مقاله ارتباط بین سلامت روان و کیفیت زندگی در خانواده دانشجویان
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سلامت روان و کیفیت زندگی دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی قوچان و خانواده های آنها میباشد که به همین منظور به صورت تصادفی با توجخه به حجم جامعه و یا استفاده از جدول مورگان، ۴۳ خانواده به عنوان نمونه انتخاب و آزمونهای GHQ و QOL بر روی آنها اجرا و با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی بین تک تک خرده آزمون های محاسبه که نتایج زیر به دست آمد؛ بین تمامی خرده عاملهای سلامت روان یا کیفیت زندگی ارتباط معنا دار آماری وجود دارد.

این مقاله در دومین همایش ملی روانشناسی، روانشناسی خانواده  ارائه شده است


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات