دانلود مقاله معماری مجتمع مسکونی - پروژه معماری زنجان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  معماری مجتمع مسکونی

دانلود پروژه معماری مجتمع مسکونی
رساله معماری مجموعه مسکونی در زنجان
چکیده:
در حالیکه امروزه در پروژه های انبوهسازی وبلند مرتبه سازی شاهد ارتقای کیفیت سازه ای و معماری هستیم، اما در مقابل برخی معیارهای مهم نظیر کیفیت محیط مسکونی از جنبه های شهرسازانه مورد غفلت واقع شده است. بسیاری از مجتمع های مسکونی در کشور در نبود ضوابط و کنترل کافی شکل گرفته اند و همین موضوع موجب بروز مسائلی نظیر کمبود خدمات مورد نیاز، اشرافیت بناها به یکدیگر، کمبود نور، عدم تامین فضای باز لازم برای مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه،اغتشاش بصری و در نهایت تنزل کیفیت محیط مسکونی گردیده است. اینگونه مجتمع های مسکونی مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی، نه تنها مشکلات بسیار زیادی را برای ساکنین بوجود آورده اند بلکه موجد پیامد های منفی برای ساکنان همجوار نیز هستند.
بافتهای سنتی ما روزگاری ماوا و محیطی امن، توام با آسایش و رفاه مردمی بودند که در آن سالیان متمادی زندگی کرده‌اند. این فضاها که در طول قرنها ساخته شده و شکل گرفته‌اند، براساس تشخیص و قضاوت و انتخاب اندیشمندانه آفریننده یا آفرینندگان آن متکی به ارزشها و شرایط متغیر جامعه انسانی آنروز بوجود آمده‌اند. در گذشته مقتضیات و روح حاکم بر زندگی ایرانیان (اعم از اقتصادی،‌ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی)،‌ همان روحی بود که بر معماری آنان نیز حاکم بوده و هماهنگی کامل بین ساختار معماری و زیربنای زندگی اجتماعی و اقتصادی خانوارها وجود داشت. در واقع دلچسب بودن فضاهای شهری و معماری در بافتهای کهن بواسطه شناخت دقیق نیازهای جمعی و پاسخگویی به آن بوده است. یعنی فضاها علاوه بر پاسخگویی به عملکرد مادی نیازهای روحی و روانی آن را نیز پاسخگو بود. محیطهای شکل گرفته قدیمی، انعکاسی از جامعه بوده و مفاهیمی همچون هویت، وحدت، خوانایی، هماهنگی، سازگاری و بسیاری از مفاهیم دیگر را در خود جای داده بود. اما به تدریج و با نفوذ سبک معماری مدرن و در دوره انقطاع تاریخی، محله‌ها انسجام و پیوستگی و هویت و تشخیص مستقل خود را از دست داده و مفهوم و ارزشهای محله بی‌اعتبار شده و به دنبال درک ناشیانه و برداشت سودجویانه از دیدگاه مدرنیسم و رواج روش بساز و بفروش در ساختمان سازی، بافت مسکونی از شکل محله‌ای با بافت فشرده و بسته با برخوردهای اجتماعی معدود به یک سیستم باز و قابل دسترسی با روابط اجتماعی پراکنده تبدیل شد. ساختن خانه‌های ردیفی بر روی قطعات سیستم باز و قابل دسترسی با روابط اجتماعی پراکنده تبدیل شد. ساختن خانه‌های ردیفی بر روی قطعات کوچک و مساوی زمین، بصورت یک شکل و بدون در نظر گرفتن خصوصیات محلی و اقلیمی در شهرهای مختلف، بافتهای مسکونی تقریبا یکنواختی را ایجاد کرده است. متاسفانه این روش با همه مشکلات شناخته شده‌ای که دارد هنوز هم ادامه دارد. حتی امروز که معماری و شهرسازی در جهان به سویی می‌رود که برخلاف ساده‌نگری،‌ یکنواختی و هم‌سانی سبک بین المللی، شرایط محیطی و خصوصیات منطقه‌ای و مفاهیم تاریخی و فرهنگی را مد نظر قرار می‌دهد. ادامه تقلیدی سطحی و بی‌چون و چرا به هیچ وجه وجاهت علمی و فرهنگی ندارد. چرا که تاریخ و فرهنگ معماری و شهرسازی ما مطالب آموزنده و بسیار مهمی را برای گفتن و عرضه کردن داشته و دارد. دستیابی به یک معماری با هویت به عنوان یک آرزوی مشترک گروهی را به بحت و مطالعه و تجربه و آزمون کشانده است و در این رابطه تحقیقاتی انجام شده و نظریاتی نیز ارائه گردیده است. علیرغم موج از خود بیگانگی که فرهنگ ما را فراگرفته هنوز چهره زیبای آن زنده است و تاثیر است که جمعی را به جهد و تلاش به قصد احیا و دمیدن روح آن به فضای امروز کشانده است. بحث هویت و ایجاد معماری و شهرسازی با هویت نیز از همین جا شروع می‌شود. جستجو برای معماری و شهرسازی هویت برای فرهنگ امروز است. پیوند با گذشته به معنای تکرار صورتها و اشکال تاریخی و استفاده از پدیده‌های فضائی گذشته به عنوان یک مدل عینی نیست چون در این صورت منکر تحولات، نوآوری و تاثیر شرایط زمان و مکان خواهیم شد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه و پیشگفتار
اهمیت مسئله
هدف مطالعه
فصل اول: شرح موضوع و مبانی نظری
۱- پیشینه معماری  و مسکن
۱-۱ : بوم
۲-۱ : نحوه معیشت
۳-۱: ابزار و تکنولوژی
۴-۱: مصالح
۵-۱ : سنت سکونت
۲- تعاریف و مفاهیم مسکن
۳- خصوصیات کالبدی
۴:ویژگیهای مسکن مطلوب
۵: سازمان فضایی
۶: فضاهای سکونتی معاصر
۷-: عوامل کلی موثر بر مطلوبیت خانه
۸- محیط مسکونی
۹-  اهداف اقتصادی مسکن
۱۰- اهداف کلی مسکن
۱۱- اهداف کلی اجتماعی در سیاستهای مسکن
۱۲- جمع‌بندی و نتایج
فصل دوم: مطالعات اقلیمی
۱۳- استان زنجان
۱-۱۳- شناخت ویژگی‌های جغرافیایی
۲-۱۳-شرایط آب و هوایی شهر زنجان در جدول زیر گردآوری شده است
۳-۱۳- مشخصات جغرافیایی استان زنجان
۴-۱۳- بررسی اقلیم منطقه
۵-۱۳- معماری بومی زنجان
۶-۱۳- زنجان در تقسیم بندی اقلیمی
۲-۶-۱۳٫ انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم
۷-۱۳: تعیین ویژگی مصالح
۸-۱۳ :تعیین جهت استقرار بهینه ساختمان در زنجان
۹-۱۳ :فرم ساختمان در زنجان
۱۴:نتیجه گیری
فصل سوم: مطالعات تاریخی
فصل چهارم: ضوابط و استانداردها
۱۵- ضوابط و استانداردهای ساختمان های مسکونی
۱-۱۵- تراکم کم:
۲-۱۵- : تراکم متوسط
۳-۱۵-  تراکم زیاد
۱۶- حیاط
۱۷- پله فرار و آسانسور
۱۸- پخی
۱۹- پیش آمدگی ساختمانی در گذرها
۲۰: رعایت محدودیت ارتفاع
۱-۲۰: پارکینگ
ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی
۲۱- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی
۲۲- ضوابط و مقررات نمای شهری مصوبه مورخ ۲۸/۸/۶۹
فصل پنجم: بررسی نمونه ها
۲۳- مجموعه مسکونی زیتون
۲۴: مجموعه مسکونی ” فوندلینگ استیت “بلونر باری” – لندن
۱-۲۴- موقعیت شهری
۲-۲۴- خطوط برنامه ریزی
۲۵- مجموعه مسکونی مهر نگین ،اشتوتگارت – آلمان غربی
۲-۲۵-: موقعیت شهری
۳-۲۵- خطوط برنامه ریزی
۲۶- بررسی نقشه های ۳ خانه مسکونی از نقطه نظر رعایت عرصه های خصوصی و عمومی در خانه
فصل ششم: برنامه فیزیکی
۲۷- برنامه فیزیکی تیپ های تک خوابه
۲۸- برنامه فیزیکی تیپ های دو خوابه
۲۹- برنامه فیزیکی تیپ های سه خوابه
فصل هفتم: تحلیل سایت
۳۰- معرفی سایت
۱-۳۰- راه های دسترسی به سایت
۲-۳۰- کاربری های مجاور
۳-۳۰- ورودی سایت
۴-۳۰- درجه بندی نور
۵-۳۰- بررسی بادهای مزاحم
فصل هشتم: توجیه طراحی و نقشه های فاز ۱


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات