اقدام پژوهی چگونه میتوان کلاس شاد و جذابی را داشته باشم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » اقدام پژوهی  »  اقدام پژوهی چگونه میتوان کلاس شاد و جذابی را داشته باشم

دانلود اقدام پژوهی چگونه میتوان کلاس شاد و جذابی را داشته باشم
مقدمه
شادی و نشاط از نیازهای روحی انسان است که در بسیاری از جنبه ای حیاتی،نقش موثری ایفا می‌کند و از نگاه صاحب نظران،پیش نیاز اساسی و بستر لازم برای هر نظام تعلیم و تربیت پویاست. در واقع هدف نظام تعلیم و تربیت،ایجاد محیطی امن و سرشار از شادی و نشاط است،به طوری که دانش آموزان بتوانند با آودگی خاطر عقاید خود را بیان کنند و با همدیگر تعامل سازنده داشته باشند تا بتوانند به رشد و شکوفایی دست یابند. عوامل متعدد در ایجاد کلاس شاد و با نشاط مؤثر است: عوامل درونی و عوامل بیرونی.

فهرست
مقدمه ۴
توصیف وضعیت مدرسه ۴
وضعیت دانش آموزان ۴
ضرورت بیـان این مسئـله: ۴
شــواهـد ۱ ۵
یافته‌های علمــی ۶
ایجاد شـادی و زندگی همراه با شادی: ۷
عوامل خستگی مربوط به معلم ۱۰
تحلیل وتفسیر داده‌ها ۱۶
نتیجه گیری ۱۸
راه حل‌های پیشنهادی ۱۸
منابع ۲۰


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات