مقاله بررسی قتل خطای محض و پرداخت دیه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی قتل خطای محض و پرداخت دیه

مقاله بررسی قتل خطای محض و پرداخت دیه
چکیده:
در قتل خطای محض ، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می­کند که اتفاقا منجر به قتل وی می­­شود.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در فصل اول به بیان کلیات و انواع قتل عا بپردازیم و در فصل دوم با اشاره به قتل خطای محض این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم.با این امید که مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب
چکیده۱
کلید واژه۱
مقدمه۲
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: اقسام قتل۴
گفتار اول :اقسام قتل با تمرکز بر فقه اسلامی۴
گفتار دوم: عمل در فعل و عمل در قصد۵
گفتار سوم: تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض ۶
مبحث دوم: اقسام قتل با تمرکز بر سوابق تقنینی ۸
گفتار اول :اقسام قتل با تمرکز بر قانون مجازات اسلامی۱۱
مبحث سوم:بررسی ارکان قتل خطای محض و مسئولیت خطای جزائی در مسئولیت کیفری۱۳
گفتار اول:قتل خطای محض۱۳
گفتار دوم: موقعیت خطای جزائی در اثبات مسئولیت کیفری۱۵
بند اول:مفهوم خطای جزایی ۱۸
بند دوم:مفهوم خطای جزایی و اثبات رابطهْ سببیت در جرایم غیر عمدی ۱۹
بند سوم:اثبات رابطهْ سببیت بین خطا و نتیجهْ حاصله ۲۱
فصل دوم:
بررسی جزئی قتل خطای محض و دیه در آن
مبحث اول:بررسی قتل خطای محض۲۴
گفتار اول: شرائط تحقق قتل خطای محض و پرداخت دیه۲۴
گفتار دوم:تشخیص قتل خطای محض ۲۶
گفتار سوم: قتل در حکم خطای محض ۲۶
بند اول: قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون ۲۷
بند دوم: قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب ۳۰
مبحث دوم :قتل شبه عمد و خطای محض در ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی۳۶
گفتار اول:قتل شبه عمد و مادهء ۳۳۷ ق.م.ا۳۸
گفتار دوم:آیا در تصادم وسایل نقلیه،قتل خطای‌ محض قابل تصور است۴۱
مبحث سوم:برداشت های متفاوت از قتل خطای محض۴۵
نتیجه گیری۴۷
منابع و مراجع۴۹


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات