مقاله مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران

مقاله مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران
چکیده:
ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۰ برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسئولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارگران و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شود مقرر نموده است.ماده فوق به گونه‏ای تنظیم شده است که مبنای مسئولیت ناشی از آن را به‏ وضوح نمی‏توان برداشت نمود.به همین دلیل برخی از حقوقدانان به نظریه تقصیر متمسک‏ شده‏اند و برخی نیز به نظریه خطر(بدون تقصیر)متمسک شده‏اند و عده‏ای نیز فرض تقصیر را مبنای مسئولیت کارفرما در نظر گرفته‏اند.در این تحقیق سعی شده است که در فصل اول به تعاریفی از مسئولیت و مسئولیت مدنی کارفرما دست پیدا کنیم و در فصل بعد به تطبیق مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم و در فصل آخر مسائل مربوط به بیمه مسئولیت مدنی کارفرما را مورد بررسی قرار می دهیم.

فهرست مطالب
چکیده۱
کلید واژه‏ها۱
مقدمه۲
بیان مسئله۳
اهمیت و ضرورت تحقیق۴
طرح سؤالات۵
فرضیات تحقیق۵
پیشینه تحقیق۵
روش جمع آوری اطلاعات۸
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی۱۰
گفتار اول:مفاهیم لغوی۱۰
گفتار دوم :تعاریف اصطلاحی۱۲
بند اول :رابطه کارفرما و مدیر کارگاه۱۳
بند دوم :رابطه کارفرما با پیمانکار۱۴
گفتار سوم : مسئولیت در قرآن کریم۱۶
گفتار چهارم : مسئولیت اخلاقی۱۹
مبحث دوم:بیان تاریخچه موضوع۲۰
گفتار اول:تاریخچه مسئولیت مدنی کارفرما۲۰
فصل دوم:
بررسی حقوق مدنی کارفرما و تعهدات کارفرمادر ایران و بیان تطبیقی موضوع
مبحث اول:مبانی مسئولیت مدنی کارفرما۲۳
گفتار اول :نظریه تقصیر۲۳
بند اول :نظریه تقصیر ناشی از سوء انتخاب کارگر۲۴
بند دوم :تقصیر ناشی از سوء مراقبت از عمل کارگر۲۴
گفتار دوم:نظریه خطر۲۵
گفتار سوم:نظریه نمایندگی۲۹
گفتار چهارم:نظریه تضمین حق۳۰
مبحث دوم:شرایط تحقق مسئولیت مدنی کارفرما و مراجعه به کارگر۳۱
گفتار اول:شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی کارفرما۳۱
گفتار دوم:مفهوم ضررو انواع آن۳۲
بند اول:انواع ضرر۳۲
گفتار سوم:شرایط ضرر قابل جبران۳۴
بند اول : مسلم بودن ضرر۳۵
بند دوم :خسارت باید مستقیم باشد۳۵
بند سوم :خسارت قبلا ترمیم نشده باشد۳۶
گفتار چهارم:عمل زیانبار ۳۶
بند اول :عنصر تقصیر۳۶
بند دوم :عنصر مادی تقصیر۳۷
بند سوم :عنصر معنوی یا روانی تقصیر۳۸
گفتار پنجم:رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار۳۸
مبحث سوم :شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی کارفرما۳۹
گفتار اول:لزوم شمول قانون کار نسبت به کارفرمایان۴۰
گفتار دوم:لزوم ورود خسارت در حین انجام کار یا به مناسبت آن۴۲
بند اول :خسارت وارده در حین انجام کار۴۲
بند دوم:خسارت وارده به مناسبت انجام کار۴۴
گفتار سوم:شرایط مراجعه کارفرما به کارگر۴۵
بند اول:جبران خسارت از طریق دادن معادل۴۵
گفتار چهارم:موارد معافیت کارفرما۴۷
فصل سوم:
بررسی قوانین کار و تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر صنعت بیمه با تأکید بر مسئولیت مدنی کارفرمایان در برابر کارکنان
مبحث اول:تعاریف۵۱
گفتار اول :مبانى حقوقى بیمه مسئولیت کارفرمایان۵۳
نتیجه گیری۵۸
منابع و مراجع۶۰


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات