کار تحقیقی تعهد به نفع شخص ثالث

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  کار تحقیقی : تعهد به نفع شخص ثالث

کار تحقیقی تعهد به نفع شخص ثالث
چکیده
در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریه عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریه فردگرایان، و دیگری نظریه جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریه حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش اراده فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

واژگان کلیدی: تعهد، قرارداد، جامعه، عقد.

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول تعهد
مقدمه فصل ۳
حقوق فرانسه ۴
بخش اول نظر فردگرایان ۶
نظریه حاکمیت اراده ۸
دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده ۱۱
نتایج حقوقی حاکمیت اراده ۱۲
نقد نظریه حاکمیت اراده ۱۵
بخش دوم نظریه‌های اجتماعی ۱۹
نظریه ریپر ۲۱
فصل دوم تعهد به نفع شخص ثالث
پیشینه بحث تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه ۲۴
بخش اول ـ نظریه های مبتنی بر دخالت اراده ذینفع ۲۷
نظریه پیشنهاد ۲۷
نظریه اداره فضولی ۳۰
بخش دوم نظریه های مبتنی بر عدم دخالت اراده ذینفع ۳۲
نظریه ایقاع یا اعلام یک طرفی اراده ۳۲
نظریه ایجاد استثنایی حق به سود ثالث ۳۴
نتیجه گیری ۳۵
منابع و مآخذ ۳۷


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات