بزرگ کردن سینه با گیاهان دارویی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  بزرگ کردن سینه با گیاهان دارویی

بزرگ کردن سینه با گیاهان دارویی


بزرگ کردن سینه با گیاهان دارویی
بزرگ کردن سینه ها
براى بزرگ کردن سینه دختران نسخه‏ هاى زیر موثرند:
۱- براى بزرگ کردن سینه تخم جعفرى، تخم شلغم، تخم کتان، گل گاوزبان، تخم شوید، سیاه دانه، تخم کاسنى، تخم کرفس‏ داروها را باهم مخلوط و هر روز مانند چاى دم کرده میل کنند، یا آنها را کوبیده و مانند قاووت با شکر مخلوط کرده هر روز یک قاشق مرباخورى تا غذاخورى آن را میل کنند.

۲- براى بزرگ کردن سینه سلیخه یا دارچین و فلفل قرمز و رازیانه را نرم کوبیده و در کره گاو حل کرده ضماد نمایند. روی سینه ها روزی چند ساعت ضماد کنید

۳- با پیه مرغ یا گاو یا گاومیش هر شب سینه‏ ها را مالش دهند. مالش با روغن موم نیز مفید است.

۴- با روغن زالو سینه ها را هرشب به مدت چند دقیقه ماساژ دهید

منبع:
موسوى، محمد، مجموعه پیک شفا، ۱۲جلد، کانون پژوهش – اصفهان، چاپ: دوم، ۱۳۸۸ ه.ش.
تبلیغات