مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو - دانلود پرسشنامه questionnaire

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو

مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو – دانلود پرسشنامه questionnaire
یک آزمون 20 ماده ای است که توسط بگبی و همکاران (1994) ساخته شده است و سه مولفه دشواری در شناسایی احساسات [1](DIE) شامل 7 سوال، دشواری در توصیف احساسات [2](DDE)، شامل 5 سوال و تفکر عینی (EOT)[3] شامل 8 سوال را اندازه گیری می کند

2 -Difficulty Identifying emotions
3 -Difficulty describing emotions
4-Externally oriented thinking


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات