پاورپوینت بررسی خلاقیت و نوآوری (فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت بررسی خلاقیت و نوآوری (فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی)

پاورپوینت بررسی خلاقیت و نوآوری (فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی)
خلاقیت
خلاقیت، پیدایی و تولید یک فکر و اندیشه نوست، در حالی که نوآ وری عملی ساختن آ ن اندیشه و فکر است. به عبارت دیگر، خلاقیت به قدرت ایجاد اندیشه های نو اشاره دارد و نوآ وری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است. از خلاقیت تعاریف گوناگونی ارائه شده است که ‏عبارتند از:
١ ‏- خلاقیت ایجاد آنچه قبلا وجود نداشته است، می باشد و برای آ ن ماهیتی جدید خواه در ذهن، خواه در عین قائل اند.
٢ ‏- خلاقیت را درخشش یک اندیشه و بوجود آمدن نظر و ایده ای نو می دانند، خلاقیت کشف چیزی است که به علت کور ذهنی ناشی از عادت دیده نمی شده است.
٣ ‏- خلاقیت، نگاهی کنجکاو و کاوشگر به پدیده ای قدیمی است که آ ن را می یابد و آشکار می کند.

تقسیم بندی سازمان ها براساس میزان خلاقیت و توجه آن ها به توسعه و تغییر
‏سازمان هایی که به توسعه و تغییرات محیط بسیار توجه ‏دارند و از جهت خلاقیت نیز در حدی بالا هستند، خلاق و نوآورند. بدین معنی که هم به‏خلاقیت می پردازد و هم برای پاسخ به تغییرات و تحولات محیط نوآوری پیشه می کنند. در مقابل سازمان هایی وجود دارند که از جهت توجه به‏امر توسعه و تغییر و هم چنین از نظر خلاقیت ضعیف اند، این سازمان ها محافظه کار و سنتی باقی می مانند و نه خلاق و نه نوآور می شوند. دسته دیگر سازمان هایی هستند که توجه به توسعه و تغییر دارند اما چون خلاق نیستند برای پاسخ به محیط خود دست به تقلید می زنند و نوآوری های مقلدانه انجام می دهند. دسته آخر سازمان هایی بسیار خلاق اند که چندان تاکیدی بر توسعه و تغییرندارند. این سازمان ها به خلاقیت می پردازند و نظریه های نو و خلاق ارائه می کنند اما چون نیازی به نوآوری عملی نمی بینند از نوآوری غفلت می ورزند وایده هایشان کاربردی نمی شود.

فهرست
مقدمه
خلاقیت و نوآوری
تقسیم بندی سازمانها بر اساس میزان خلاقیت و توجه آنها به توسعه و تغییر
نحوه ظهور اندیشه های نو و بدیع
فنون خلاقیت و نوآوری
تحرک مغزی
اصول حاکم در جلسات تحرک مغزی
ارتباط اجباری
تجزیه و تحلیل مورفولوژیک
گردش تخیلی
پرسش های ایده برانگیز
تکنیک ۵-۳-۶ گروه اسمی
الگوبرداری از طبیعت
تفکر موازی
چگونه می توانیم خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کنیم؟

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات