نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای نهایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای نهایی

نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای نهایی
مقدمه
بی تردید تحقیق و پژوهش در موضوعات مختلف فرایند دادرسی کیفری از مهمترین راههایی است که می تواند قاضی را به حقیقت رهنمون شود، که یکی از مباحث مهم در فرایند دادرسی کیفری ، موضوع قرارهای نهایی است زیرا پس از خاتمه تحقیقات در خصوص توجه اتهام به متهم و مجرمیت یا عدم مجرمیت او فقط با صدور این نوع قرار اضهار نظر نهایی می شود.

استحکام قرارهای دادسراها و احکام دادگاهها در تمامی نظام های حقوقی مطلوب همه نخبگان دانش حقوق است. از این رو در بررسی جایگاه آراء و قرارها اصل این است که همه آنها اضهار عقیده یک مقام قضایی است و جایگاههای متفاوت دادسرا و دادگاه نباید موجب فروکاستن ارزش و اعتبار قرارهای دادسرا در مقایسه با آرای دادگاها گردد. و……….


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات