دانلود مستندات معاون آموزگار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  مستندات معاون آموزگار

دانلود مستندات معاون آموزگار
مقدمه
اینجانب ……… دارای مدرک ……….، مدت ….. سابقه خدمت در نظام مقدس آموزش و پرورش را دارم. تجارب حاضر مربوط به معاون آموزگاری دبستان …….. می‌باشد که مجتمع تثبیتی من در سال 94 بود. منطقه جغرافیایی محل خدمتم در شهرستان — است. یکی ازمهمترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، گسترش همه جانبه ی آموزش وپرورش درتمام نقاط کشور و به خصوص گسترش آموزش وپرورش عمومی درنقاط محروم روستایی وعشایری می‌باشد. هم اکنون باتوجه به کنترل شدیدجمعیت ومهاجرت روستاییان به شهرها ودرپی آن کاهش جمعیت روستاهادرسالهای اخیروازطرفی روندروبه گسترش افزایش کلاس‌های چندپایه وتبدیل اکثرمدارس بزرگ به مدارس کوچک؛ درمی یابیم که جهت نیل به این هدف مقدس، توجه به نیازها، مسائل ومشکلات معاون آموزگاران به عنوان گرداننده‌ی این نوع مدارس وهرآنچه موجبات رضایت شغلی آنان رافراهم کندبیش ازپیش ضروری می‌نماید. در این تجارب قصد دارم روش‌های انجام کار، مسئولیت‌های شغلی نقاط قوت و ضعف و…را بیان کنم.

فهرست
مقدمه 2
ارزیابی عمومی 3
شرح مسئولیت‌ها و وظایف شغلی 3
نقاط قوت در زمینه وظایف و مسئولیت‌های شغلی: 6
نقاط ضعف در زمینه وظایف و مسئولیت‌های شغلی: 6
روش‌های انجام کار 6
عناوین تجارب 8
تجربه 1 برنامه آغازین 8
تجربه 2 نظارت بر امر آموزش همکاران 10
تجربه 3 برگزاری جلسات آموزش خانواده 11
تجربه 4 برگزاری جلسات مشاوره گروهی با دانش آموزان 13
تجربه 5 شیوه‌های مختلف تشویق دانش آموزان 14
تجربه 6 فعالیت‌های زنگ تفریح 16
تجربه 7 نظم و انضباط در مدرسه 17
تبیین تجارب 19
عوامل موفقیت در تجارب 30
اقدامات خاصی که در طول خدمت صورت گرفته 33
بیان نکات ویژه و کلیدی حاصل تجربیات 33
برنامه خاص برای آینده 33
پیشنهادات 33
نتیجه گیری 36
منابع وماخذ 36


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات