مستندات ریاضی دبیرستان (سری جدید)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  مستندات ریاضی دبیرستان (سری جدید)

مستندات ریاضی دبیرستان (سری جدید)
مقدمه :
اینجانب مدت سال است که به تدریس درس ریاضی در مقطع دبیرستان در مدارس شهرستان مشغول می باشم . در این مدت تجارب زیادی در زمینه انواع روش های تدریس و یاددهی و یادگیری درس ریاضی فرا گرفته ام . و هدف از نوشتن این تحقیق بیان این تجربیات برای استفاده سایر همکاران در تدریس درس ریاضی می باشد .
ابتدا مقدمه ای در باره درس ریاضی در زیر بیان می نمایم :
ریاضـی یکی از چند درسـی اسـت کـه در باز کــردن ذهــن دانــش آمــوز و آمــوزش چگونــه اندیشــیدن نقــش درجــه اول را دارد اما یادگیری درس ریاضی از معضلات دانش آموزان است و روش های یاددهی آن یکی از مسائلی است که هر معلم ریاضی با آن مواجه می شود . همچنین با توجه به این که امروزه علم باسرعت واقعا باورنکردنی در حال گسترش است این سوال پیش می آید که چگونه می‌توان از میان انبوه اطلاعات و دانش تولید شده مناسب‌ترین، بیشترین و مورد نیازترین محتوا را انتخاب نموده و آموزش داد؟ و چگونه می‌توان انتظار داشت یادگیرندگان بهترین بهره را از آن ببرند؟ امروزه ، دیگر نیازی به دانش آموزانی نیست که فقط مخزن اطلاعاتی باشند که هیچ عملکردی در پی آن نیست . بلکه باید دانش آموزان امروزی بتوانند نیاز های خود را تشخیص دهند و از میان اطلاعاتشان ، داده ی درست را برای هدفشان انتخاب بکنند و آن ها را به کار ببرند و بین معلومات و جهان واقعی ارتباط برقرار کنند . نظام‌های آموزشی جهان برای برطرف کردن معضلات موجود، به دنبال تغییر و اصلاح روش‌ها و سیاست‌های پیشین خود هستند.در میان راه حل‌ها و پیشنهادات گسترده موجود، ساخت و سازگرایی که برخاسته از نهضت فلسفی- اجتماعی است، می‌تواند پاسخی برای رسیدن به هدف آموزش برتر باشد. به‌جای آن که دانش از پیش‌ساخته شده را به دانش‌آموزان انتقال دهیم می‌توان تدبیری اندیشید که دانش‌آموز خود به تولید علم بپردازد ، در اختیار گذاشتن ابزار لازم، ایجاد شرایط مناسب و آموزش چگونه ساختن دانش ، لازمه این کار است. که این همان مفهوم ساخت و سازگرایی است . در این مقاله سعی شده است که روش ساخت و سازگرایی برای تدریس درس ریاضی مورد بحث قرار گیرد و مراحل یک تدریس به این روش مطرح شود .در این تحقیق ابتدا به بیان تجربیات خود در زمینه تدریس ریاضی و سپس به تبیین روش های تدریس و ارائه پیشنهادات جهت تدریس بهتر ریاضی می پردازم .

کلید واژه ها :
تجربیات تدریس، روش های تدریس ، ارائه برنامه و راهکار

فهرست
مقدمه : 4
کلید واژه ها : 5
حیطه وظایف دبیر ریاضی : 6
بیان تجربیات و تبیین آنها : 9
1 ـ تدریس به روش اکتشافی که در کلاس استفاده می کردم : 9
تبیین تجربه تدریس به روش اکتشافی در کلاس و توضیحات علمی آن : 9
تعریف یادگیری اکتشافی : 9
تکنیک های تدریس به روش مکاشفه ای: 11
محاسن روش اکتشافی از دیدگاه برونر: 12
معایب روش اکتشافی: 12
تجربه 2 ـ استفاده از روش فعال در تدریس ریاضی دبیرستان 13
تبیین و توضیح علمی تجربه دو یعنی استفاده از روش فعال در تدریس : 14
تعریف روش فعال تدریس : 14
سه اصل آموزش به روش فعال: 15
محاسن روش فعال: 18
معایب روش فعال: 18
تجربه 3 : توجه به دانش آموزان ضعیف در کلاس 19
تجربه 4: استفاده از روش بازگویی در تدریس ریاضی دبیرستان 19
تبیین و توضیح استفاده از روش بازگویی در تدریس درس ریاضی: 19
تجربه 5: نزدیکی به دانش آموزان در تدریس : 20
بیان نکات ویژه در تدریس ریاضی دبیرستان حاصل تجربیات بنده : 21
ده نکته مهم که در تدریس ریاضیات باید رعایت شود (حاصل تجربیات ) 21
بررسی نکات تدریس ریاضی در مقطع دبیرستان حاصل تجربیات بنده 23
انتزاعی بودن ریاضیات 24
گستردگی کاربرد بی اندازه ی ریاضیات 25
موانع ارتباطی در کلاس درس ریاضی 25
روشی برای تبدیل واحد های اندازه گیری 28
برای آموزش بهتر این مورد، ابتدا مساله ای به صورت زیر مطرح می کنیم: 29
چالش های تدریس ریاضی و راهکارهایی برای بهبود آنها 32
در ارتباط با اطلاع‌رسانی سیستم it و بهره‌وری بهینه از رایانه: 36
روش های رفع چالش تدریس ریاضی : 37
روش هایی جهت رشد و توسعه تفکر ریاضیات 38
فرضاً برای آموزش هندسه ابتدا توجه به شکلها 38
تمرینها 39
هنر آموزش ریاضیات 41
عوامل ضعف آموزش ریاضی و مشکلات مربوط به آن: 43
الف) عوامل ضعف آموزش درس ریاضی که مربوط به محتوای کتاب‌های درسی ابتدایی و راهنمایی می‌باشد. 43
1ـ محدودیت زمان: 44
2ـ محدودکردن معلم در انتخاب محتوا و فعالیت مناسب 45
3ـ عدم هماهنگی در ارائه مطالب محتوای درس: 46
ب) عوامل ضعف آموزش ریاضی مربوط به خود مقطع راهنمایی 47
به طور کلی نارسایی در یادگیری ریاضی را به دو قسمت تقسیم می‌کنند 47
ج) عوامل ضعف آموزش ریاضی مربوط به روش‌های آموزش: 48
د) علل ضعف آموزش ریاضی که مربوط به معلمان دبیرستان است: 50
هـ) چند عامل دیگر از عوامل ضعف آموزش ریاضی 53
ارائه راهکار و برنامه آینده برای تدریس بهتر ریاضی حاصل از تجربیات 61
1 : استفاده از روش های نوین تدریس 61
2. استفاده از وسایل کمک آموزشی 61
3 . استفاده از تکنولوژی های آموزشی 61
4: استفاده از سرگرمی های ریاضی 62
5: تهیه ی بروشور ، روزنامه دیواری و پژوهش های دانش آموزی 62
6 : طراحی و برگزاری مسابقات ریاضی در خارج از کلاس 63
7 : معرفی دانش آموزان موفق در پایان هر ماه 63
10. مجلات رشد ریاضی ( رشد برهان) : 65
ارائه راهکار برای برطرف سازی ضعف دانش آموزان در یادگیری دانش اموزان : 66
نتیجه گیری 68
منابع مآخذ 70


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات