دانلود پاورپوینت مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 53 اسلاید

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت مبانی و روش های برنامه ریزی شهری

دانلود پاورپوینت مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 53 اسلاید
عنوان: طرح های ساختاری- راهبردی شهر تهران
طرح جامع تهران

بیش از 5 دهه است که الگوى سنتى طرح هاى جامع با رویکردمبتنى بر خردگرایى و مدیریت متمرکز دولتى و متکى به پیش بینی وقایع، به واسطه ناکارآمدى و تعارض با واقعیت هاى جامعه آماج انتقادات واقع شده است. با ناکامی های حاصل از الگوی سنتی و تبلور نظریه ها و تفکرات جدید در حوزه برنامه ریزی شهری،دیدگاه های جدیدی با عنوان ”دیدگاه ساختاری و دیدگاه راهبردى“ مطرح شد که هر کدام چه در عرصه روش شناسی و چه در عرصه مدیریت و اجرا تفاوت های عمده ای با دیدگاه قبلی داشتند (کمیته پژوهش توسعه شهرى، 1387 ).
از اواخر دهه 1370 شمسى در کشوراندیشمندان مختلفی از دیدگاه ساختارى راهبردی جهت ارتقاء کیفیت طرح های توسعه شهری و شناسایی تعاملات داخلی نظام های اجتماعی، اقتصادی و محیطی با برنامه ریزی شهری، طرح موضوعو حمایت کردند. این طرح موضوع منجر به حرکت به سوى تهیه طرح هاى توسعه شهرى با رویکرد ساختارى-راهبردى به ویژه براىکلانشهر هاى تهران، شیراز، اصفهان و هم اکنون مشهدگردیده است.

سیر تحول نظریات شهرسازى و الگو هاى طرح هاىتوسعه شهرى در جهان
برنامه ریزى به عنوان حیطه اى نظرى و تجربى همواره تغییریافته و خود را با شرایط و شیوه هاى تفکر نوین سازگار نموده است. به نحوى که تحولات عمده برنامه ریزى را مى توان به چنددوره تقسیم نمود:
دوره اول (از اواخر قرن نوزدهم تا اواسط دهه 1960میلادی) شاهد صنعتى شدن و رشد جمعیت و اقتصاد شهرها بوده ایم.دهه 60 را مى توان دوره طرح جامع خواند.
در اواسط دهه 1960 میلادی، دیدگاه سیستمى در برنامه ریزى مطرح گردید که مرحله دوم از تحول برنامه ریزى شهرى را پدید آورد.
در دهه 1970 ، ایده برنامه ریزىمشارکتى مطرح گردید و مرحله سوم تغییرات و تکامل برنامه ریزى شهرها صورت پذیرفت (مهندسان مشاور نقش پیراوش، 1388 ).
به این ترتیب مى توان عنوان نمود هنگامى که مشخص گردید طرح های جامع باحدود 60 تا 70 سال سابقه و تجربه، دیگر جوابگوی مسائل و نیازهای توسعه شهری نیستند شیوه هاى نوین تهیه طرح هاى توسعه شهری با نام طرح راهبردی (در آمریکا) و با نام طرح های ساختاری (درانگلستان) مطرح گردید..

فهرست مطالب
مقدمه
سیر تحولات در جهان
سر آغاز طرح های توسعه
منابع مالی شهرداری ها
طرح ساختاری از کجا شروع شد
تعاریف
تفکر اجرای طرح
سلسله مراتب سازمانی طرح
روند تهیه طرح
چرخه تکاملی طرح
سطوح نظام برنامه ریزی ایران
سلسله مراتب نظام برنامه ریزی ایران
طرح های ساختاری
طرح های راهبردی
ساختار طرح های راهبردی
مقایسه راهبردی و ساختاری
مقایسه الگوی جامع سابق با الگوی راهبردی
ضوابط
رویکرد و محتوا
سطوح طرح
برخی از چشم انداز های طرح جامع
آسیب شناسی طرح
راه حل های پیشنهادی
اقدامات پس از تهیه طرح جامع
نقشه ها


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات