مستندات تاریخ (جدید)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  مستندات تاریخ (جدید)

مستندات تاریخ (جدید) 
مقدمه
اینجانب سید مهدی سجادی دارای مدرک ——– با — سال سابقه خدمت به عنوان دبیر تاریخ و معاصر در آموزش وپرورش یکی از مدارس دبیرستانی پسرانه آموزش وپرورش استان مرکزی به نام مدرسه دبیرستان ——- واقع دربخش —— که تعداد دانش اموزان این مدرسه ——نفر مشغول به خدمت هستم. از آنجا که آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان مؤثر در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه نقش فعال دارد و تحقق نقش آن به وسیله مواد درسی مختلفی که در دوره‌های ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی برای فراگیران در نظر گرفته شده است، امکان پذیر می‌شود و یکی از مواد درسی «تاریخ» است، از قرون گذشته تا به امروز برای تدریس تاریخ از روش‌های مختلف تدریس استفاده می‌شده است؛ از قدیم‌ترین روش یعنی رروش تدریس ـ سخنرانی تا سایر روش‌های دیگر در زیر به بیان تجربیات ندریس خود در درس تاریخ و روش‌های تدریس آن می‌پردازم:

فهرست
مقدمه 2
ارزیابی عمومی 3
وظایف و مسئولیت های شغلی 3
– نقاط قوت در زمینه وظایف و مسئولیت های شغلی : 6
– نقاط ضعف در زمینه وظایف و مسئولیت های شغلی : 6
تعریف و روش های انجام کار 7
اهداف 15
تدریس تاریخ و اهمیت آن 17
عناوین تجارب : 24
تجربه 1 24
تجربه 2 25
تجربه 3 26
تجربه 4 : 27
تجربه 5 : 27
تبیین تجارب 28
مشکلات تدریس تاریخ 31
راهکارهای پیشنهادی: 37
نتیجه گیری 39
منابع 40


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات