بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد کودک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد کودک

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد کودک
در این پژوهش ما به بررسی بازیهای سنتی و مدرن می پردازیم. درفصل اول به کلیات پژوهش اشاره میشود و درفصل دوم ادبیات پژوهش و مباحث نظری پژوهش همراه با معرفی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد کودک مورد بررسی واقع میشود. در فصل سوم روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات بیان میشود و درفصل آخر به جمع بندی مطالب ذکر شده پرداخته میشود. هدف این پژوهش معرفی بازیهای سنتی و مدرن و مقایسه آنها بایکدیگر و تاثیر آنها بر رشد و تربیت کودک میباشد. و روش این پژوهش بر اساس موضوع انتخاب شده از نوع توصیفی می باشد. در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و سایتهای علمی مختلف برای مطالعه اطلاعات موجود در زمینه بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد کودک استفاده شده است. این پژوهش به این نتیجه رسید که بازی‌ها به طور عام دارای یک بار فرهنگی هستند که چه در عصر حاضر و چه در گذشته با هدف پرکردن اوقات فراغت انسان طراحی شده‌اند. بازی های سنتی و رایانه ای در عصر جدید دو رقیب در کنار هم هستند که هرکدام دارای مزایا و معایبی میباشند که در این پژوهش به بیان این مزایا و معایب پرداخته میشود و بیان میکند که از نظر روحی و اخلاقی و رشد شخصیتی بازیهای سنتی بر بازیهای کامپیوتری و رایانه ای برتری دارد.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4

1-4- اهداف پژوهش5

1-4-1- هدف اصلی:5

1-4-2- اهداف فرعی:5

1-5- سوالات پژوهش6

1-6- معرفی اصطلاحات:6

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه9

2-2- بازیهای بومی و محلی9

2-3- بازیهای رایانه ای:12

2-3-1- دسته‌بندی بازی‌های رایانه‌ای12

2-3-2- تاریخچه بازیهای رایانه ای:14

2-4- شرح برخی از بازیهای سنتی مشترک در اکثر نقاط ایران18

2-5- شرح برخی از بازی های محلی مناطق مختلف31

2-5-1- بوشهر31

2-5-2- فارس37

2-5-3- اصفهان37

2-5-4- کامیاران38

2-5-5- خراسان شمالی39

2-6- اسامی برخی دیگر از بازی های سنتی41

2-7- گذری بر ورزشهای مدرن و سنتی43

2-8- نقش بازی در زندگی کودک45

2-9- نقش بازی در رشد اجتماعی کودک :45

2-10- نقش بازی در رشد عاطفی کودک :46

2-11- نقش بازی در رشد ذهنی کودک :46

2-12- نقش بازی در رشد حرکتی کودک47

2-13- اهمیت بازی در رشد عاطفی – اجتماعی کودک47

2-14- ارزش های بازی48

2-15- انواع بازی های مورد علاقه کودکان49

2-16- انواع بازی50

2-17- تفاوت بازیهای سنتی و رایانه ای52

2-18- رونق دوباره بازی‌های بومی و محلی55

2-19- مدرنیته بازی‌های قدیمی را از یاد برده است55

2-20- فناوری‌های نوین و بازی‌های سنتی و بومی56

2-21- جایگزینی بازیهای رایانه ای و الکترونیکی با بازیهای بومی و محلی56

2-22- از انتقال فرهنگ بازی‌های سنتی تا هیجان کاذب بازی‌های رایانه ای58

2-23- بازی ها و ایجاد خلاقیت در کودک62

2-24- مقایسه بازیهای سنتی در ایران و سایر کشورها65

2-25- بازی های رایانه ای و تأثیرات آن ها در کودکان و نوجوانان68

2-25-1- عوارض نامطلوب ناشی از بازی های رایانه ای68

2-25-2- مزایای بازی های رایانه ای69

2-26- پیامدها و آثار منفی بازی های رایانه ای69

2-27- صدمات بازیهای کامپیوتری بر کودکان و نوجوانان و راه حل ها:75

2-27-1- بازیهای رایانه ای و تأثیر آن بر عملکرد مغز77

2-27-2- فراگیری رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه78

2-28- تأثیرات مثبت بازی‌های رایانه‌ای:82

2-29- پیشینه پژوهش83

2-29-1- تحقیقات داخلی83

2-29-2- تحقیقات خارجی84

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه88

3-2-88

3-3- روش تحقیق:88

3-4- روش گردآوری اطلاعات88

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1- مقدمه90

4-2- تفاوت ها90

4-3- شباهت ها91

4-4- نتیجه گیری و جمع بندی91

4-5- پیشنهادات94

4-5-1- پیشنهادات پژوهشی94

4-5-2- پیشنهادات کاربردی94

4-6- محدودیت های پژوهش95

منابع و ماخذ.. 96


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات