تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
شرح مختصر:
مدیریت بحران دارای جنبه­ های زیادی است و مسائلی از قبیل فرهنگ سازمانی، ساختار، آموزش، تکنولوژی و… را دربر می­گیرد، در این پژوهش به بررسی یکی از عناصر اصلی مدیریت بحرانی یعنی ارتباطات سازمانی پرداخته­ایم.
جامعه آماری این پژوهش، شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران در منطقه تهران است. مدیریت بحران در این شرکت – با توجه به نقش مهمی که این شرکت در توسعه اقتصادی کشور برعهده دارد – از اهمیت زیادی برخوردار است.
این پژوهش براساس داده­های جمع ­آوری شده در نیمه دوم سال 1385 و اوائل سال 1386 از نمونه­ای متشکل از 91 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده­ های نفتی ایران منطقه تهران، انجام شده است.
نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین ارائه انواع اطلاعات از جمله دسترسی به اطلاعات بهنگام، صحیح، مناسب، کامل و سریع و همچنین کانالهای ارتباطی و مدیریت بحران رابطه معنی­داری وجود دارد؛ اما بین شاخص بازخور و مدیریت بحران رابطه­ای وجود ندارد.

فهرست مطالب
چکیده 1
کلید واژه ها: 1
مقدمه: 2
مروری بر ادبیات تحقیق.. 3
بیان مسئله: 3
اهداف تحقیق: 4
ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5
فرضیه های تحقیق.. 5
پیشینه تحقیق.. 6
تعریف متغیرها 7
قلمرو تحقیق.. 8
روششناسی تحقیق.. 9
الف) روش تحقیق.. 9
ب) روش گردآوری اطلاعات.. 9
ج) جامعه آماری: 9
د) روش تجزیه و تحلیل آماری.. 9
تحقیقات انجام شده 9
چارچوب نظری تحقیق.. 10
روش نمونه گیری و حجم نمونه. 12
روشهای جمع آوری اطلاعات.. 13
اعتبار یا روایی تحقیق.. 13
اعتماد یا پایایی تحقیق.. 14
متغیرهای تحقیق.. 15
آزمونهای استفاده شده در این تحقیق.. 16
تجزیه و تحلیل دادهها 16
تحلیلهای توصیفی.. 16
آزمون فرضیه ها 18
آزمون فرضیه اصلی.. 18
آزمون فرضیه اول. 21
نتیجه گیری از فرضیه ها 23
پیشنهادات.. 24
منابع و مآخذ: 25
الف) منابع فارسی.. 25
ب) منابع لاتین.. 28
ضمائم. 30
پرسشنامه. 30


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات