پاورپوینت تئوری بی نظمی یا آشوب

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت تئوری بی نظمی یا آشوب

پاورپوینت تئوری بی نظمی یا آشوب
تئوری پیچیدگی چیست ؟
تا چندی قبل اندیشمندان جهان را مجموعه ای از سیستم هایی تصور می کردندکه مطابق با قوانین جبری طبیعت ، به طریقی مشخص و قابل پیشبینی ، در حال حرکت هستند . اکنون آنان بر نقش خلاقانه بی نظمی و آشوب تاکید کرده و جهان را مجموعه ای از سیستم هایی میدانند که به شیوه های خود سازمان ده عمل می نمایند . این علم جدید ، تئوری پیچیدگی یا پویایی غیر خطی نامیده می شود.

سیستمهای خطی و غیر خطی چگونه اند ؟
در یک رابطه خطی ، یک رابطه علت معین ، یک معلول و فقط یک معلول دارد . اما در یک رابطه غیر خطی یک علت معین یا یک اقدام معین ، می تواند معلول ها یا پیامدهای متفاوتی داشته باشد . بعد آنکه ، سیستمهای خطی مجموعه ای از عناصر متشکله خود هستند . میتوان یک سیستم خطی را به عناصر و اجزا ی خود تقسیم کرد و هر کدام از آنها را بررسی نمود سپس به نوعی تبیین کلی از سیستم دست یابید . ولی در سیستم های غیر خطی نوعی هم افزایی وجود دارد ، ونمی توان به روش تجزیه اجزا و بررسی مجزای هر کدام از آن ، به تبیین کل آن پرداخت .

واژه آشوب چه معنی می دهد ؟
واژه chaos به طور سنتی به عنوان بی نظمی و آشوب و فقدان هر گونه ساختار یا نظم تعریف می شود . تعریف جدید آشوب اشاره بر آن دارد که بی نظمی ممکن است که صرفا سطح بالایی از پیچیدگی باشد که شاید از فرایندهای قطعی ناشی شود .

هیلز در 1990 آشوب یا بی نظمی را اینگونه تعریف می کند : بی نظمی و آشوب نوعی نظم در بی نظمی است . بی نظم از آن رو که نتایج آن بی نظمی منظم غیر قابل پیش بینی است ومنظم بدان جهت که از نوعی قطعیت برخوردارست.

آدامز آشفتگی را اینگونه تعریف می کند : از آشفتگی زندگی زائیده می شود درحالیکه ازنظم عادت به وجود می آید.

تئوری آشوب چیست ؟
تئوری آشوب (یا تئوری سیستم های غیر خطی ) نگرشی جدید است که کاربردهای فراوانی را برای هر علمی (از جمله هیدرو دینامیک ، علم اوزان و مقیاسها ، بیولوژی ، شیمی ، فیزیک ، نجوم ، پزشکی و . . . ) در پی داشته است . و از هر تفکر قطعی و کل گرایی به دور است .
از جهت ساختاردهی نظام سازمانی ، روش قطعیت گرای سنتی باعث شده تا با ساختارهای مکانیکی و غیر قابل انعطاف روبرو باشیم که نمی تواند خود را با دنیای واقعیات ، که دنیایی مشحون از بی نظمی تلاطم است تطبیق دهد ؛ در حالی که با کمک نظریه آشوب به سادگی می توان انواع مشکل بی نظمی و ساختاری را حل کرد .


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات