دانلود پروژه نمودارگیری چاه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه نمودارگیری چاه

Well logging project

دانلود پروژه نمودارگیری چاه

فهرست
مقدمه
هدف
فصل اول(تعاریف)
واژگان
فصل دوم(چاه نگاری)
نگار
لوازم ووسایل مورد نیاز در چاه نگاری
کاربرد واهمیت چاه نگاری
فصل سوم(انواع نگار)
انواع نگار
نگارهای الکتریکی
نگارهای لاتر ولاگ
نگارهای القائی
نگارهای پتانسیل خودزا
فصل چهارم(چاه نگاری هسته ای)
انواع اندازه گیری در چاه نگاری هسته ای
انواع روش های چاه نگاری نوترونی
کاربردهای اندازه گیری شاخص هیدروژن
فصل پنجم (تکنیک های جدید چاه نگاری)
انواع تکنیک های جدید چاه نگاری
فصل ششم
نمودارگیری در چاههای بدون لوله جداری
تفسیر نمودار چاه پیمایی
مفاهیم بنیادی مورد استفاده در ارزیابی نمودارهای چاه
فصل هفتم(نمودارهای چاه پیمایی)
انواع نمودار
عنوان نمودار(هدینگ)
سرعت نمودار گیری
مقیاس منحنی ها
نمودارهای تخلخل
نمونه ای از شکل نمودار
نتیجه گیری


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات