پرسشنامه نگرش به خدمات مشاوره

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه نگرش به خدمات مشاوره

Attitude Inventory Services

دانلود پرسشنامه نگرش به خدمات مشاوره

توضیحات: 
این پرسشنامه از سه مولفه تحصیلی (شامل سوالات ۱ تا ۸ )، شغلی(شامل سوالات، ۹ تا ۱۳) ‌ و روانی(شامل سوالات ۱۴ تا ۲۲) تشکیل شده است. طیف گزینه ها به صورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط،‌کم و خیلی کم می باشد. همچنین نمره گذاری سوالات به صورت مثبت می باشد، یعنی هر چقدر که دانشجو معلمان گزینه خیلی زیاد را انتخاب کنند، نگرش ایشان به خدمات مشاوره بیشتر است.


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات