پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان

دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان دانلود پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای ۳ صفحه می باشد.  در زیر به مختصری از  آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان

دانلود پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان

شیوه نمره گذاری
این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن بررسی نیازهای سلامت دختران از ابعاد مختلف (نیازهای سلامت روانی- عاطفی، نیازهای سلامت اجتماعی، نیازهای آموزشی، نیازهای سلامت جسمی، نیازهای اعتقادی) می باشد.  در طراحی پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیره گیری به شمار می رود.

روایی و پایایی
در پژوهش شاه حسینی و همکاران (۱۳۹۰) روایی محتوای این ابزار ۹۲/۰ بدست آمد که نشانگر روا بودن این ابزار می باشد. همچنین برای ارزیابی پایایی این پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.  آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با ۹۰/۰ بدست آمد که حاکی از پایایی خوب این مقیاس است.

هدف: بررسی نیازهای سلامت دختران از ابعاد مختلف (نیازهای سلامت روانی- عاطفی، نیازهای سلامت اجتماعی، نیازهای آموزشی، نیازهای سلامت جسمی، نیازهای اعتقادی)
تعداد سوال: ۶۵
تعداد بعد: ۵
شیوه نمنره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word


قیمت : 2800 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات