تحقیق توصیه های ایمنی در عملیات قطع اشجار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق توصیه های ایمنی در عملیات قطع اشجار

Research recommendations of safety in the operation of stumpage

دانلود تحقیق توصیه های ایمنی در عملیات قطع اشجار

جلوگیری از مرگ و جراحت افراد شاغل در عملیات قطع اشجار
انستیتو ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای (NIOSH) در زمینه جلوگیری از جراحت و مرگ افراد شاغل در عملیات قطع اشجار نیازمند همکاری و مشارکت می باشد. تحقیقات جدید NIOSH نشان می دهد که بسیاری از کارگران و کارفرمایان در صنعت قطع اشجار با خطرات مربوط به عملیات قطع اشجار آشنا نبوده و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای صادره از طرف سازمان OSHA را در این رابطه رعایت نمی کنند. این مقاله شامل توصیف ۶ حادثه منجر به مرگ ۶ نفر از کارگران شاغل در امر قطع اشجار می باشد.در هر حادثه می شد از مرگ این افراد با رعایت دستورالعملهای ایمنی و استفاده از تجهیزات ایمنی، مطابق با استانداردهای OSHA جلوگیری نمود.
NIOSH  خواهان آنست که نویسندگان مجلات تجاری، مسئولان دفاتر ایمنی و بهداشت، موسسات صنعتی، اتحادیه ها و کارفرمایان در صنعت قطع اشجار موارد ذکر شده در این اخطار را مورد توجه تمامی کارگران در معرض خطر قرار دهند.

 

فهرست

دورنما
نرخ مرگ و میر
جراحت
استانداردهای رایج
گزارشات حادثه:
گزارش شماره ۱
گزارش شماره ۲
گزارش شماره ۳
گزارش شماره ۴
ِگزارش شماره ۵
گزارش شماره ۶
نتایج
توصیه ها


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات