پایان نامه مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آنان در ایران باستان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  پایان نامه مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آنان در ایران باستان

Thesis Taha and religious and social role in ancient Persia

دانلود پایان نامه مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آنان در ایران باستان

مقدمه :
دین و عقاید مذهبی در ایران باستان، همچون کلیه ملت‌های باستانی نقش مؤثری را بر حیات و نظام اجتماعی – سیاسی جامعه بر عهده داشته است.
این تحقیق شرح سرگذشت مغان ایران است که جامعه روحانیت ایران باستان را تشکیل می‌دادند و چگونگی شکل گیری این جامعه و عقاید و آداب و رسوم آنان و نیز تأثیرات اجتماعی – سیاسی و مذهبی آنان را در ایران پیش از اسلام، از دیرترین زمانها نشان می‌دهد و سپس نقش آنان در چگونگی شکل گیری دولت ساسانی و رسمیت دین زرتشتی در دوره ساسانی را مورد برسی و نقد و تحلیل قرار می‌دهد.

موضوع :
درباره مغان، به عنوان شخصیت‌هایی تاریخی و مذهبی، کم و بیش مطالبی در اخبار و روایات قدیم و جدید،یاد شده است و اینکه مغان چه کسانی بوده‌اند و اولین بار در جامعه ایرانیان، از چه موقعیتی، برخوردار بوده‌اند، موضوع بحث و نقد و تحلیل قرار گرفته است. واژه مغان در اوستای غیر گاهانی بخصوص در وندیداد، مغه (magha) عنوان شده، در اوستای گاهانی یا بخش گاثاها، نیز واژه مغ، به صورت جسته و گریخته، بصورت مگه (maga)، به کار رفته است. [۲۸-ص۱۴۷]
نزد نویسندگان قدیم از کلمه مغ (magos) پیشوای دین زرتشتی اراده شده است. همین کلمه است که در همه زبانهای اروپایی بصورت maga موجود است.

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه
فصل دوم : مغان در اوستا و کتیبه‌های فارسی باستان
۲-۱ واژه مگه و مغه نظر نیبرگ راجع به مگه در اوستا
۲-۲ رابطه واژه مگه و مغه
۲-۳ نظر نیبرگ راجع به مگه در اوستا
۲-۴ ترجمه چند بند از گاهان که در آن واژه مگه آمده
۲-۵ ارتباط مذهبی و مقام روحانیت در هند و ایران باستان
۲-۶ مغ در کتیبه بیستون
فصل سوم : تحول معنایی واژه مغ و موبد در ایران باستان
۳-۱ تحول معنایی واژه مغ
۳-۲ تحول معنایی واژه موبد
فصل چهارم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران ماد و هخامنشی
۴-۱ مغان در دوره پادشاهی ماد
۴-۲ مغان در دوره پادشاهی هخامنشی
۴-۳ موروثی بودن شغل مغ‌ها در این دوران
۴-۴ سلسله مراتب مغان در دوران ماد و هخامنشی
۴-۵ شورش گئومات مغ (بردیای دروغین) و چگونگی به سلطنت رسیدن داریوش اول هخامنشی.
۴-۶ وضعیت مغان بعد از داریوش اول
فصل پنجم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران اشکانی:
۵-۱ مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران اشکانی
۵-۲ پارس در دوره سلوکی اشکانی
فصل ششم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران ساسانیان :
۶-۱ دین زردشتی و رسمیت آن در دوران ساسانیان
۶-۲ رابطه دستگاه دینی با دولت در دوره ساسانی
۶-۳ تقسیم بندی طبقات اجتماعی در دوره ساسانی
۶-۴ سلسله مراتب مغان در دوره ساسانی
۶-۵ وظایف مذهبی و آداب و رسوم مغان
فصل هفتم :
فهرست منابع و مآخذ


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]




برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,




تبلیغات