پروژه سیستم حسابداری جهاد کشاورزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه سیستم حسابداری جهاد کشاورزی

Project accounting system Agriculture

دانلود پروژه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی

چکیده:
مبحث هزینه حقوق و دستمزد در حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است چون در اغلب واحدهای خدماتی و بازرگانی و تولیدی، هزینه نیروی انسانی از مهمترین اقلام موثر بر سود و زیان است سیستم حق الزمه کارکنان (حقوق ودستمزد) طراحی شده در اداره کل امور مالی وزارت جهاد کشاورزی باتوجه به بخشنامه ها و تنوع نوع استخدام کارکنان و مقررات سیال در پرداخت حق الزمه طراحی گردیده و سعی شده وابستگی کاربران را به برنامه نویس به شدت کاهش دهند.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: (کلیات حقوق ودستمزد)
حسابداری حقوق ودستمزد
تعاریف و قوانین حقوق و دستمزد (قانون کار)
لیست حقوق و دستمزد
تعریف سیستم
سیستم حقوق ودستمزد
محدودیت های پرداخت حقوق و دستمزد
محاسبه خالص حقوق و دستمزد
کسورات توافقی
تعیین مبلغ خالص حقوق ودستمزد قابل پرداخت به کارکنان
اضافه کاری و کار نوبتی و شب کاری
نحوه پرداخت حقوق و دستمزد
ثبت پرداخت حقوق ودستمزد
مراحل تعیین میزان پرداخت
مرحله اول: انجام تحقیق پیمایشی درموردحقوق
مرحله دوم: تعیین ارزش هرشغل (ارزیابی شغل(job  evaluation))
مرحله سوم: دسته بندی مشاغل مشابه به درجه (گروه)های حقوقی
مرحله چهارم: قیمت گذاری هر درجه (گروه)-منحنی دستمزدها
مرحله پنجم: (حداقل وحداکثر) مزد هر درجه (گروه) شغلی
تعیین حقوق وپاداش کارکنان خارج از کشور
فصل دوم: (کلیات حقوق و دستمزد جهاد کشاورزی)
تاریخچه وزارت جهاد کشاورزی
اهمیت و کارایی سیستم حقوق ودستمزد
پرسش های پژوهش
تعریف واژه ها
۱- مالیات حقوق و دستمزد
۲- حق بیمه اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می شود 
طرحهای تشویقی دستمزد 
تعریف سیستم حقوق و دستمزد
ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد
امکانات سیستم حقوق و دستمزد
تنظیم لیست حقوق و دستمزد
دایره حسابداری‌حقوق ‌و دستمزد چگونه ‌عمل ‌می‌نماید؟
نحوه محاسبه حقوق
گزارشات مدیریتی
مراحل وترتیب اولویت انجام محاسبه
میزان ساعت کار کارکنان
کسورات حقوق و مزایا
حق بیمه
مالیات حقوق
فوق العاده ماموریت
طریقه محاسبه ماموریت
سایر کسورات
حالت اشتغال
مرخصی
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان 
لیست حقوق و دستمزد
ثبتهای سیستم حقوق و دستمزد
نحوه پرداخت حقوق
صندوق های بازنشستگی 
۱٫ صندوق بازنشستگی کشوری 
۲٫ صندوق معذوریت از کار 
۳٫ صندوق تامین اجتماعی 
کنترل های داخلی مدیریت بر حقوق و دستمزد
الف) کنترل قبل از پرداخت حقوق و دستمزد
ب) کنترل بعد از پرداخت حقوق و دستمزد 
فصل سوم: (نتیجه گیری وپیشنهادات)
نتیجه گیری
نقاط ضعف
نقاط قوت
محدودیتها و موانع
نمونه فرم ها
منابع ومآخذ


قیمت : 28000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات