پاورپوینت مانومتر(فشارسنج)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پاورپوینت مانومتر(فشارسنج)

PowerPoint manometer (pressure)

دانلود پاورپوینت مانومتر(فشارسنج)

بخشی از متن:
فشار:
یکی از مهمترین خواص سیالات فشاراست. فشار عبارتست از نیروی وارد بر واحد سطح به عبارتی:
P=F∕A ، طبق این فرمول فشار شاخص شدت نیرو میباشد و واحد آن نیوتن بر متر مربع است.
یعنی اگر یک نیوتن بر سطحی برابر یک متر وارد شود یک پاسکال فشار اعمال میشودوچون پاسکال واحد کوچکی است معمولا از کیلو پاسکال (۱۰³پاسکال) و یا مگا پاسکال (۱۰) استفاده می شود.
فشار در یک نقطه:
فشار نقطه ای در یک سیال در تمام جهات یکسان است
فشار وارد بر جدارها:
هر کجا که شاره با دیواره یا جداری تماس داشته باشد فشار یا نیروی وارده بر جدار در هر نقطه از آن در امتداد عمود بر سطح در آن نقطه اعمال میشود.این خاصیت مهم سیال از آنجا ناشی میشود که در یک شاره ساکن هیچگونه نیروی برشی که در اثر اصطکاک ناشی از حرکت شاره ه ها ظاهر می شود،در میا ن نیست.بعبارتی مولکولهای آزادانه روی هم می لغزند و می توان آنها را به گوی های بسیار ریزی شبیه آنچه در در زیر نشان داده شده،تشبیه نمود.واضح است که جهت نیروی وارده بر هر نقطه از جدار در امتداد عمود بر آن است.
انتقال فشار:
اگر چنانچه فشاری بر نقطه های از یک شاره محبوس و یا مجموعه ای از شاره های مسدود وارد گردد،آن فشار بدون کم وکاست به تمامی نقاط انتقال می یابداین اصل مهم بنام اصل پاسکال موسوم است که در مورد همه شاره ها یا مجموعه ای توام از آنها بکار می رود.د در شکل مقابل اگر فشار۱پاسکال به پیستون وارد شود تمام فشار سنج ها افزایش فشار۱پاسکال را نشان خواهند داد.    
و……….


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات