مقاله نقش پروتئین ها در طیور

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » تغذیه  »  مقاله نقش پروتئین ها در طیور

Article proteins in poultry

دانلود مقاله نقش پروتئین ها در طیور

نقش پرتئینها در طیور
نقش پروتئینها در جیره طیور ‏

مقدمه:پروتئینها واسیدهای آمینه ‏
نام پروتئین از کلمه یونانی پروتیوز ، به معنی اول یا اهمیت اولیه ، توسط ‏برزلیوس پیشنهاد شد . این کلمه ، کلمه مناسبی است زیرا این ترکیب پیچیده ، ‏مرکب از اسیدهای آمینه در تمام سلولها یافت شده و در اغلب واکنشهای ‏شیمیایی حیاتی موجود در سوخت و ساز گیاه و حیوان دخالت دارد .‏
گرچه غالباً به تمام پروتئینهای یک حیوان یا ماده غذایی روی هم رفته پروتئین ‏گفته میشود هر پروتئینی با پروتئینهای دیگر متفاوت است . توالی خاص اسیدهای ‏آمینه و چگونگی ارتباط رشته های آنها به یکدیگر ، خصوصیات فیزیکی و ‏شیمیایی هر پروتئین و در نتیجه عمل بیولوژیکی آن را مشخص می سازد .‏
قسمتهای مهم بافتهای نرم بدن مثل ماهیچه ها ، بافتهای پیوندی ، کولاژن ، ‏پوست ، مو ، سم ، پرها ، ناخنها و قسمتهای شاخیمنقار در پرندگان را پروتئین ‏تشکیل می دهند . پروتئینهای خون چون آلبومینها و گلوبولینها که در تنظیم ‏فشار اسنری دخالت دارند منبعی از اسیدهای آمینه اند و وظایف متعدد دیگری را ‏به عهده دارند .‏
فیبر لیوژن و ترومبو پلاستین و تعــداد دیگری از پروتئینها در انعقـــاد خون ‏دخالت دارند پروتئینهای مرکب خون مثل هموگلوبین عمل انتقال اکسیژن به ‏سلولها را بر عهده دارند و لیپو پروتئینها عمل انتقال ویتامینهای محلول در چربی ‏و نیز سایر مواد واسطه چربی را انجام می دهند . به علاوه لیپو پروتئینها از ‏اجزای اصلی غشای سلولی هستند . سایر پروتئینهای مرکب ، مثل نوکلئو ‏پروتئینها و گلیکو پروتئینها و آنزیمها در ساسر بدن پراکنده اند .‏
غشای زرده تخم مرغ یک فسفر پروتئین است .‏

فهرست مطالب
سر فصلها ‏
پروتئینها (‏Proteins‏)‏
‏۱- پروتئینها و اسید آمینه ‏
‏۲- طبقه بندی پروتئینها : پروتئینهای کروی ، پروتئینهای ریشه ای ، ‏پروتئینهای مرکب ‏
‏۳- تقسیم بندی پروتئینها از نظر منشأ و منبع : گیاهی و حیوانی ‏
‏۴- ساختمان شیمیایی اسیدهای آمینه و پروتئینها ‏
‏۵- ساختمان پروتئین و پروتئین سازی ‏
‏۶- خواص پروتئینها و اسیدهای آمینه ‏
‏۷- تجزیه اسیدهای آمینه ‏
‏۸- هضم و جذب پروتئینها تعادل نیتروژن ‏
‏۹- مقایسه پروتئینهای گیاهی و حیوانی در تغذیه طیور ‏
‏۱۰- گیاهان به عنوان منابع اصلی پروتئینها ‏
‏۱۱- نیازحیوان به اسیدهای آمینه (احتیاجات اسید آمینه ای مرغ )‏
‏۱۲- عوامل مؤثر بر احتیاجات اسیدآمینه ای ‏
‏۱۳- اسیدهای آمینه مصنوعی ‏
‏۱۴- اثر ازدیاد اسیدهای آمینه در جیره ‏
‏۱۵- ارزش بیولوژیک پروتئین برای مرغ ‏
‏۱۶- تغذیه پروتئین و اسیدهای آمینه در طیور ‏
‏۱۷- تنظیم میزان پروتئین جیره در رابطه با انرژی آن ‏
‏۱۸- پروتئینها و خاصیت جوجه درآوری ‏
‏۱۹- عوارض و علائم ازدیاد و کمبود پروتئین یا اسیدهای آمینه ضروری ‏
‏۲۰- احتیاجات روزانه پروتئین جوجه های در حال رشد ‏
‏۲۱- احتیاجات روزانه پروتئین و اسیدهای آمینه به کمک مقادیر ذخیره شده یا ‏استفاده شده توسط مرغ در روز ‏
‏۲۲- احتیاجات پروتئینی نیمچه های در حال رشد لگهورن سفید ‏
‏۲۳- احتیاجات پروتئینی مرغان تخمگذار و اثرات فاکتورها جهت مصرف ‏خوراک و پروتئین مورد نیاز ‏
‏۲۴- دلایل ممکن برای پایین آمردن راندمان استفاده از پروتئین بوسیله ‏مرغان تخمگذار ‏
‏۲۵- احتیاجات روزانه پروتئین یک مرغ لگهورن تاج ساده در دو مرحله ‏تخمگذاری ‏
‏۲۶- احتیاجات اسید آمینه ای جیره های جوجه گوشتی ‏
‏۲۷- احتیاجات اسید آمینه ای مرغ ‏
‏۲۸- پروتئین در جیره های جوجه های گوشتی ‏
‏۲۹- احتیاجات اسیدآمینه ای مرغ ‏


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات