مقاله مدیریت تقاضا

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مدیریت تقاضا

Paper demand management

دانلود مقاله مدیریت تقاضا

مدیریت تقاضا
چکیده
در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از تقاضا و مدیریت ‏تقاضا به تشریح تقاضا های هشت گانه و ارائه ‏پیشنهاداتی در هنگام مواجه شدن با هر یک از آنها ‏در جهت مدیریت تقاضا یا مدیریت بازاریابی جهت نیل ‏به اهداف شرکت پرداخته شده است. و نقش مدیریت ‏بازاریابی در مدیریت هر یک از این تقاضاها نشان ‏داده شده است.‏

مقدمه
یکی از تعاریف نسبتاً جامعی که درباره واژه مدیریت ‏بکار رفته است، مدیریت را علم و هنر، برنامه ریزی ‏‏(پیش بینی)، سازماندهی (تقسیم کار)، هدایت و رهبری ‏‏( راهنمایی کردن و توانایی نفوذ در دلها)، نظارت و ‏کنترل (ناظر بودن و اصلاح کردن اشتباهات) و ایجاد ‏هماهنگی(به وجود آوردن نگرش سیستمی) بین تمام ‏اجزای سازمان و منابع مختلف آن (انسانی، مادی، ‏فیزیکی) جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده با ‏توجه به قوانین و عرف جامعه، می داند.
اگر این تعریف را کنار هر واژه دیگری بگذاریم، می ‏توانیم از آن استفاده کنیم، برای مثال: مدیریت ‏تولید، مدیریت مالی، مدیریت فروش ومدیریت ‏بازاریابی. به شرط آنکه واژه دوم را هم به درستی ‏تعریف کنیم. این مقاله مدیریت تقاضا یا مدیریت ‏بازاریابی را مورد بررسی قرار می دهد.‏

مفهوم بازاریابی
مفهوم بازاریابی به این معنی است که یک شرکت باید ‏نیازها و خواستهای یک بازار هدف کاملاً تعریف شده را ‏بررسی کرده و آنگاه نسبت به تامین رضایت مطلوب ‏مشتریان به نحو مؤثرتر و کارآتر از رقبا اقدام ‏کند. و به عبارتی، ارزش بیشتری به مشتریان ارائه ‏کند. برای ارائه ارزش بیشتر به مشتریان می بایست ‏بهتر از رقبا و سریعتر از رقبا عمل کرد تا مورد ‏انتخاب مشتری قرار گرفت. اما تمام عملیات فوق در ‏یک بنگاه اقتصادی زمانی برای شرکت ارزشمند است که ‏در بلند مدت سود آوری داشته باشد.
با توجه به تعریف واژه مدیریت و همچنین مفهوم ‏بازاریابی می توان مدیریت بازاریابی را به این ‏صورت تعریف کرد:
‏« تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل ‏برنامه هایی جهت ایجاد، ارائه و حفظ فرایندهای ‏دادوستدهای سودآور با خریداران مورد نظر، به منظور ‏دستیابی به اهداف سازمانها.
همان طور که ملاحظه می شود تعریف فوق ترکیبی از ‏تعریف دو واژه مدیریت و بازاریابی است. یعنی اجرای ‏وظیفه های مشخص به منظور انجام دادن دادوستد های ‏مطلوب با بازارهای مورد نظر. بازاریابی و مدیریت ‏بازار علم شناخت نیازها و رفع آنها از طریق فرایند ‏مبادله منابع است.
در واقع بازاریابی شامل کلیه عملیاتی است که از ‏خلق ایده تا تولید، توزیع و حتی خدمات پس از فروش ‏را در بر می گیرد، و با سنجش رضایت مشتری و رفع ‏عیوب کار به معاملات بعدی با مشتری می اندیشد.

بنابراین، مدیریت بازاریابی شامل اداره کردن ‏تقاضاست، که آن هم به نوبه خود در برگیرنده مدیریت ‏حفظ رابطه با مشتری است. پس وظیفه مدیر بازاریابی ‏این است که با توجه به وضعیت و موقعیت سازمان، سطح ‏مناسبی از تقاضا را برای سازمان برقرار سازد. به ‏بیانی دیگر، مـــــــدیریت بازاریابی عبارت از ‏مدیریت فرایند تقاضاست. که طی آن تجــــــزیه ‏وتحلیل فرصتها، برنامه ریزی، به کارگیری، اجرا و ‏کنترل برنامه ها بــــــــا هدف ایجاد و حفظ ‏مبادلات مطلــــــوب بازارهای هدف برای نیل به ‏اهداف ســـــــازمانی صورت می گـــــــیرد. پس سه ‏واژه مدیریت بـــــازاریابی (‏Marketing ‎Management‏)مدیریت تقاضا (‏Demand Management‏)و ‏مدیریت روابط مشتریان ( ‏CRM)=Relationship Management ‎Customerهمگی مترادف بوده و هدف آنها مدیریت کردن ‏مشتریان و تقاضای آنهاست به نحوی که از مشتری ‏بالقوه به مشتری بالفعل تبدیل شده و با برقراری ‏رابطه بلند مدت بین آنها و شرکت یک رابطه عمیق ‏دوستی و همکاری با هدف برد دوطرفه ایجاد شده و ‏علاوه بر اینکه خودشان مشتری وفادار شرکت می شوند ‏به عنوان مُبلغ مجانی برای شرکت عمل می کنند.‏


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات