مقاله خصوصی سازی بانکها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله خصوصی سازی بانکها

Article privatization of banks

دانلود مقاله خصوصی سازی بانکها

خصوصی سازی بانک ها ‏
اقتصاد مبتنی بر بازار بدون یک بازار مالی کارآمد نمی ‏تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. تاریخ اقتصادی نشان ‏داده که  پیشرفت های صنعتی  کشورهایی مانند انگلستان، ‏ایالات متحده و آلمان به توسعه مالی آنها مربوط بوده، ‏بنابراین خصوصی سازی بازار مالی که از قدم های اول ‏توسعه است باید مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرار ‏گیرد. در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید ‏دولت، باید خصوصی سازی  بازار مالی  مورد توجه  ویژه  ‏قرار گیرد.
کشورهای در حال توسعه اغلب دارای بخشهای بانکی متمرکز ‏با سطوح بالای مالکیت دولتی هستند. به غیر از کشورهای ‏اروپایی و آمریکای شمالی کشورهای کمی وجود دارند که ‏بانکهای دولتی آنها کمتر از یک چهارم دارایی های بخش ‏بانکداری را در اختیار داشته باشند.‏

معایب مالکیت دولتی ‏
نتایج مطالعات نشان می دهد که هر چه مالکیت دولتی ‏بانکها بیشتر باشد، کارایی بانکها پایین تر، پس انداز ‏و استقراض کمتر، بهره وری پایین تر و رشد  نیز سرعت ‏کمتری خواهد داشت. به علاوه به نظر می آید که  اثرهای ‏منفی مالکیت  دولتی در کشورهای در حال توسعه شدیدتر از ‏کشورهای صنعتی باشد. بازارهای کشورهای صنعتی امکان ‏کنترل وتوازن بیشتر مالکان دولتی را فراهم می کنند.‏

خصوصی سازی بانکها  ‏
در یک محیط نظارتی سالم با طراحی مناسب مبادلات،خصوصی ‏سازی بانکها منجر به بهبود عملکرد می شود. برای مثال، ‏اطلاعات حاصل از خصوصی سازی ۱۸بانک ایالتی در آرژانتین
از سال۱۹۹۲ به بعد نشان می دهد که ترازنامه و صورتحساب ‏درآمد بانکهای تازه خصوصی شده به سایر بانک های خصوصی ‏شباهت یافته است. در نتیجه خصوصی سازی بانکها، وام های ‏پرداخت نشده کمتری وجود داشته، هزینه های اداری نسبت ‏به درآمدها کاهش یافته واعتبارات کمتری به شرکت های ‏دولتی اختصاص یافته است. این تغییرات یافته های حاصل ‏از کشورهای مختلف مبنی بر اینکه خصوصی سازی موجب بهبود ‏بهره وری می شود، را تایید می کند.

شرایط خصوصی سازی
خصوصی سازی موفقیت آمیز بانکها نیازمند طراحی مناسب ‏برای مبادلات است.
مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایه  آنها ‏در معرض خطر قرار دارد و در صورتی  که  بانک خصوصی شده ‏در پرداخت بدهی های خود با ناتوانی مواجه شود مقامات ‏نظارتی چه اقدامی خواهند کرد. این بدان  معناست  که ‏وجود  یک  رابطه شفاف بین  دولت و مالکان جدید  برای ‏موفقیت خصوصی سازی ضروری است.

مالکان جدید باید کسب وکارخود را با شرایطی کاملا ‏پایدار آغاز کنند.
این بدان معناست که قبا ا ز فروش بانکها به بخش خصوصی ‏باید تعدیل های جدی در ترازنامه بانکهای دولتی صورت ‏گیرد.برای مثال کشور شیلی فاقد منابع  مالی  برای ‏پالایش  ترازنامه بانکها قبل از خصوصی سازی گسترده آنها ‏در سال ۱۹۷۵  بود. مشکلات  بعدی واگذاری را تا حدودی  می ‏توان به ظرفیت نظارتی پایین نسبت داد.بحران سال ۱۹۸۲به  ‏این دلیل رخ داد که مالکان جدید، ناتوان در  پرداخت ‏بدهی بودند و بنابراین  انتظارمی رود که هر دو گروه ‏باید تا حدودی ازنظارت براین مبادلات چشم پوشی کنند.‏

مفهوم خصوصی سازی :‏
‎۱- خصوصی‎ ‎سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری ‏کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در‎ ‎مالکیت دولت به بخش ‏خصوصی ، منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم ‏منتقل‎ ‎می‌شود‎.‎‏(پرکوپنکو،۱۳۸۰)‏‎.‎
‎۲- خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه ‏مستقل خصوصی‎ ‎است. (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه ‏نامیده شده است)(نووتنی، ۱۹۹۹)‏‎.‎
‎۳- خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش ‏تبدیل موادخام‎ ‎به کالای مصرفی را تغییر می دهد‎.  ‎این‎ ‎فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت‎  ‎و‎ ‎جایگزینی آن با ‏فعالان بخش خصوصی است(دوکاس‎ ‎ودیگران۱۹۹۸‏‎)‎
خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که ‏دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات ‏در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه ‏خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و ‏بــازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای ‏افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه ‏اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه ‏و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر ‏عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید ‏بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد ‏گردید .  این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در ‏سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری ‏پذیرفته شده است و بدین صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و ‏اثبات است. ‏

اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه ‏اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و ‏گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه ‏های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و… باشند.‏
باید پذیرفت خصوصی سازی تنها راه حل به وجود آوردن ‏مکانیزم صحیح عرضه و تقاضاست ‏

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای ‏توسعه اقتصادی‎ ‎کشورهای پیشرفته دنیا “خصوصی سازی” است ‏‏. خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست‎ ‎مکانیزم ‏بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را ‏شامل می شود که یک سوی‎ ‎آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر ‏تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت‎ ‎است‎ ‎
مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی ‏یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی ‏در فرایند تحولات اقتصادی است
خصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش ‏بازار درمقابل تصمیم‌های دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادی ‏دانست (بهکیش،۱۳۸۱). در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده ‏تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه ‏اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار ‏برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای ‏رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی ‏بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند

آثار خصوصی سازی
‎خصوصی‎ ‎سازی سبب اشتغال زایی و در نتیجه افزایش کار و ‏بهره وری و ارزش افزوده می گردد‎ ‎که‎ ‎در پی آن عرضه کل نیزافزایش یافته و قدرت پاسخگویی ‏به تقاضا نیزبیشترمی شود. در عین‎ ‎ حال‎ ‎این کار موجب ‌متعادل شدن قیمتها شده و تورم را ‏مهار و قدرت خرید جامعه را تثبیت‎ ‎می ‎کند‎ ‎که در نهایت منجر به بالا رفتن سطح زندگی و رفاه ‏اجتماعی می‎ ‎شود‎.‎ این حرکت با هدف افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی صورت ‏می‌گیرد زیرا به لحاظ تئوریک ، ‏خصوصی سازی متکی بر این اندیشه است که” محیط بازار ‏زمانی برقرار می‌شود که‎ ‎رقابت ‏کامل برقرار باشد” و بخش خصوصی طوری عمل می‌کند که ‏کارایی اقتصادی حاصل ‌شود‎.  از طریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید ‏کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق ‏رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان تولیدکننده را تحت فشار قرارداد تا ‏محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.بنابراین خصوصی ‏سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی ‏دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات ‏هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود. ‏


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات