پروژه طراحی کارخانه مجتمع متالوژی پودر ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه طراحی کارخانه مجتمع متالوژی پودر ایران

Project design complex powder metallurgy factory Iran

دانلود پروژه بررسی و تطبیق اصول طراحی کارخانه (مجتمع متالوژی پودر ایران)

چکیده:
کارخانه های صنعتی در عصر حاضر تنها مجموعه ای از فعالیت برای ساخت نیست . بلکه در واقع فوق ماشین هایی هستند که ستاده بالقوه آنها می تواند حجم عظیمی بوده و افزایش کارائی آنها اثرات شگرفی بر روی میزان ستاده داشته باشد.به علاوه این فوق ماشین ها به طرز عجیبی پیچیده ، حساس ، اغلب غیر قابل انعطاف و معمولا محتاج سرمایه گذاری چشمگیری هستند. این فوق ماشین ها معمولا تاثیر تعیین کننده ای بر خط مشی فروش ، سطح موجودی ها ، تعمیرات و نگهداری ، کنترل زمانهای توقف و بیکاری ، و نیروی انسانی دارند. شمردن این نکات بدین معنی است که مدیریت امروزی برای آن که بتواند به هدفهای اقتصادی که در خط مشیهای خود مشخص کرده برسد باید به طراحی درست نظام ساخت و توزیع ، بهای کافی بدهد. در این پروژه سعی کرده ایم اصول طراحی کارخانه متالورژی پودر ایران را با استفاده از ۳ کتاب (طرح ریزی واحد های صنعتی – تام کینز ، کتاب طرح ریزی واحد های صنعتی – جیمز م اپل و مدیریت کارخانه دکتر سید محمد حسینی ) مورد بررسی قرار دهیم و در صورت مغایرت وضع شرکت با این اصول علت مغایرت را بیان کرده و راهکارهایی را ارائه دهیم.

مقدمه:
خلاصه ای از موضوع :
پروژه ای که پیش روی شماست تلاشی بوده برای پیداکردن ارتباط های فیزیکی موردنیاز بین تجهیزات، نیروی انسانی،حمل و نقل،انبارها،سرویس ها،وسایل فرعی و غیره در مجتمع متالورژی پودر ایران.

هدف از تحقیق:
هدف از این تحقیق بررسی وضع موجود شرکت متالورژی پودر ایران از لحاظ فرآیندها،تجهیزات،حمل ونقل،انبارها،سرویس ها،پارکینگ و دیگر تسهیلات برای کارکنان و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقاء شرکت از لحاظ موارد فوق.

اهمیت تحقیق:
طراحی کارخانه اهمیت فوق العاده ای دارد و شاید بتوان آن را استخوان بندی عملیات تولیدی به حساب آورد. باید دقت زیادی بشود تا طرح به صورت مجموعه ای مبهم و گیج کننده درنیاید. اهمیت طراحی کارخانه (و به طور کلی این تحقیق) را درشش مرحله به شرح زیر میتوان نشان داد:
۱٫اولین شرط لازم برای داشتن یک تولید اقتصادی داشتن طرحی مفید برای جریان مواد می باشد. وجود ترتیب فیزیکی مناسبی از « طرح جریان مواد خوب »

۲٫شرط لازم برای داشتن یک همه تجهیزات، مواد و غیره است.
۳٫در نتیجه شیوه حمل ونقل مناسبی هم باید اتخاذ شود تا طرح ایستای مواد را به صورت پویا درآورد.
۴٫با درنظرگرفتن مسائل……………..

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
خلاصه ای از موضوع
هدف از تحقیق
انگیزه ما از انجام این تحقیق
علت انتخاب کارخانه
مشتریان پروژه
همکاران پروژه
خلاصه ای از فصل ها
فصل اول
تاریخچه شرکت
واحدهای مختلف شرکت
واحد تولید پودر
واحد تولید قطعات صنعتی
واحد کنترل کیفی آزمایشگاه
واحد طراحی و قالب سازی
چارت سازمانی
تاریخچه محصول
تاریخچه متالورژی
تولید فلزات در طول زمان
شکل گیری علم متالورژی
متالورژی پودر چیست
اطلاعات اولیه
فرآیند تولید
مواد اولیه
جمع بندی
نمودار فرآیند تولید
فصل دوم
طراحی فرآیند
فصل سوم
۱ ) نمودار فرآیند -۳
۲) نمودار فرآیند عملیات -۳
۳) نمودار فرآیند جریان -۳
۴ ) نمودار از- به -۳
فصل چهارم
تعیین اندازه ها
۱ ) بخش اداری -۴
۱ ) برگ محاسبه فضای اداری -۱ -۴
۲) برگ تحلیل انبار -۴
فصل پنجم
تخصیص محوطه
۱-۵ ) روش های مختلف گسترش بخشها
۲-۵ ) انعطاف پذیری
۳-۵ ) راهروها
فصل ششم:
ارزیابی طراحی کارخانه
۱-۶ ) چک لیست ارزیابی (چگونه مشکلات را بشناسیم)
۱) نمودار مشکلات طراحی -۱-۶
۲-۶ ) چک لیست را ه حل ها
۱) جدول بهترین راه حل ها -۲-۶
فصل هفتم
محاسبه تعداد ماشین آلات
فصل هشتم
حمل و نقل
۱ ) روشهای حمل و نقل در شرکت متالورژی پودر ایران -۸
۲ ) اهمیت چک لیست ها -۸
۱-۲ ) چک لیست های حمل و نقل -۸
۲-۲ ) نمودار درصد توجه بخشها به حمل و نقل -۸
فصل نهم
۱ ) خدمات بهداشت و درمان -۹
۲ ) انبار وسایل شخصی -۹
۳ ) پارکینگ -۹
فصل دهم
چیدمان
۱) ساختن نمودار روابط برای چیدمان های جدید -۱۰
۲) روش سازنده برای چیدمان بر مبنای گراف -۱۰
جمع بندی و نتیجه گیری کلی
منابع
گزارشات پیشرفت پروژه

فصل اول:

در این فصل تاریخچه شرکت متالورژی پودر واحد های مختلف شرکت ، تاریخچه متالورژی پودر ، چارت سازمانی و فرآیند تولید اشاره شده است.

فصل دوم

در این فصل به وظایف کسانی که در طراحی فرایند مشارکت دارند اشاره شده.

فصل سوم:

در این فصل انواع نمودار های بررسی سنتی فرآیند آورده شده ؛ از حمله نمودار از به ،نمودار جریان ، نمودار فرآیند جریان و ..

فصل چهارم:

در این فصل تعیین اندازه های قسمت های مختلف شرکت از جمله بخش اداری ، انبار محاسبه شده . محاسبه پارکینگ هم به فصل تسهیلات کارکنان منتقل شده است.

فصل پنجم:

در این فصل روشهای مختلف گسترش بخشها آورده شده و انعطاف پذیری و راهرو ها هم مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل ششم:

در این فصل که آخرین فصل کتاب اپل هم می باشد به ارزیابی طراحی شرکت پرداخته ایم . با استفاده از چک لیستهایی بهترین راه حل ها را نیز بدست آورده ایم.

فصل هفتم:

در این فصل به محاسبه ماشین آلات پرداخته ایم و بهترین آن را در نرم افزار آرنا مورد تحلیل قرار داده ایم.

فصل هشتم:

انواع روشهای حمل و نقل را در شرکت بررسی کرده ایم .و در نهایت چک لیست هایی برای بهبود وضعیت موجود آورد ه ایم.

فصل نهم:

در این فصل تسهیلات کارکنان مانند رختکن ، پارکینگ و مرکز بهداشت شرکت را بررسی کرده ایم.

فصل دهم:

در این فصل هم با دو روش ساختن نمودار روابط برای چیدمان های جدید و روش چیدمان بر مبنای گراف بهترین چیدمان برای شرکت را بدست آورده ایم.


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات