بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تاثیر گذاری آنها بر هم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » روش تحقیق  »  بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تاثیر گذاری آنها بر هم

دانلود پایان نامه بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تاثیر گذاری آنها بر هم

چکیده: 
معماران بر این باورند که ابزاری که برای نمایاندن فضای ساخته شده در اختیار دارند برای چنین امری کامل و کافی نیست ؛ همچنان که همین ابزار ، برای بازآفرینی آن چه در تصور دیگران بوده و برای ما باید به عین درآید ، نارسایی هایی اساسی دارد . معماران ، برای نمایاندن فضای کالبدی ای که می بینند یا دیده اند ، از تخته رسمی استفاده می کنند که حجم ها را به وسیله مقاطع و نماهایی چندگونه که مکمل یکدیگرند و در مقیاس هایی مترتب و مکمل روی صفحـه کاغذ یا روی صفحـه « ویدئو » – خواه بـه سکـون و خواه به حرکت – نشان می دهد و از دیدگاه هایی محدود متظاهر می کند . در حقیقت امر ، صفحه ای بی رنگ بی هیچ گونه حافظه و خاطره ، اما منقوش به خطوطی با نسبت ها و اندازه هایی قرار داده شده ، می خواهد نمایانگر فضایی شود که به غنایی بیش وجود دارد یا در راه به وجود آمدن است .

مقدمه:‏
جستجوی عوامل مشترک هنرها خود یکی از روشهایی است که میتواند تأثیرپذیری هنرها از یکدیگر را ‏آگاهانه افزایش دهد و ابتکارات تازه ای سبب شود در این مقاله به وجود اشتراک و ارتباط دو ‏عرصه از هنر یعنی معماری و موسیقی پرداخته شده است. در اینجا به خواص صوت که عبارتند از ‏نیرو یا شدت، سنگینی، کشش، اوج و… می پرداریم.این خواص درمعماری نیز مورد بررسی قرار گرفته ‏است.‏

مسأله تحقیق:
معماری و موسیقی دارای فاکتورهای مشترک و تاثیر بر همدیگر هستند.‏

موضوع تحقیق:
بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم ‏

پرسش تحقیق:
آیا معماری و موسیقی به عنوان دو رشته هنری بر هم تأثیر گذارند ؟

اهداف تحقیق:
1- بررسی معماری و مفهوم آن ‏
2- بررسی موسیقی و مفهوم آن
3- بررسی عوامل مشترک این دو ‏
‏4- بررسی نحوه تأثیر گذاری آنها با توجه به اشتراکات ‏

روش جمع آوری اطلاعات :‏
‏1-‏ کتابخانه( یادداشت برداری ،خلاصه کردن مطالب با ذکر منبع برای استفاده در بخش ‏ادبیات تحقیق)‏
‏2-‏ اینترنت (استفاده از سایت های مرتبط)‏

پیشینه تحقیق :‏
ایانیس زناکیس معمار و موسیقیدان در سال 1976 کتابی با عنوان “موسیقی معماری
‏ ‏Musique Architecture‏” به بررسی پیوند بین دو حوزه خلاقه معماری و موسیقی پرداخته است. ‏این کتاب مجموعه مقالاتی است شامل نظریه های زناکیس .او در این کتاب نظریه ای نو برای ‏ساختن یک شهر نمونه موسیقی ارائه داده است.‏
کتاب موسیقی معماری از سه بخش تشکیل شده است :
1- موسیقی
‏2- معماری ‏
‏3- موسیقی معماری

فهرست مطالب:‏
چکیده
فصل اول:‏
مقدمه
فصل دوم:‏
ادبیات تحقیق.
فصل سوم:‏
نتایج
نقل معماری از دیدگاه معماران
نقل موسیقی از دیدگاه موسیقیدان ها
آفرینش مفهوم در موسیقی.
آفرینش مفهوم در معماری
پیوند ها و اشتراکات
فصل چهارم:‏
نتیجه گیری
فصل پنجم:‏
فهرست منابع و مراجع


قیمت : 5,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات