پایان نامه مونوگرافی و بررسی روستای حصاربن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  پایان نامه مونوگرافی و بررسی روستای حصاربن

دانلود تحقیق و مقالات رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی با عنوان دانلود پایان نامه مونوگرافی و بررسی روستای حصاربن در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۰۵ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.


پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی
موضوع: مونوگرافی روستای حصاربن

فصل اول
تعریف مونوگرافی

مقدمه:
اصطلاح مردم شناسی Ethnologie همان کاربرد سنت فرانسوی آن است که در مکاتب آمریکایی و انگلیسی به «انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی» (Antropoloqiesocialeet Culturelle) تعبیر می‌شود. «ماری- کلود شامها» انسان شناس فرانسوی می گوید. عبارت انسان شناسی یا در آنتروپولوژی» به معنای «علم انسان» آمده است. تا قرن نوزدهم انسان شناسی همان مطالعه خصوصیات و طبیعت انسان بوده که خطوط جسمانی – نشانه های فرهنگی، فکری و ذهنی را در برمی‏گیرد. بعدها با پیشرفت علوم و کاوشهای اصولی انسان شناسان علم انسان شناسی نیز توسعه بیشتری یافت و تنها به خصوصیات طبیعی انسانها محدود نشد بلکه به دو شاخه مشخص یعنی انسان شناسی فرهنگی یا مردم شناسی و انسان شناسی جسمانی تبدیل گشت که شاخه نخستین (مردم شناسی) این علم خطوط تمدن و فرهنگ یا خصیصه‏های فرهنگی گروههای انسانی را بررسی می کند و انسان شناسی جسمانی یعنی واژه‏ای که بیش از همه در کشور فرانسه از آن صحبت شده است و امروز جای خود جای خود را به در انسان شناسی زیستی Antropoloqie Biologique داده است طبیعت، دنیای تغییرات و دلایل تحولات زیستی و تکامل گروههای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد. (عسگری خانقاه/۱۳۷۳ و ص ۱۲و۱۱)
شناخت محیط و حوادث پیرامون از آغاز زندگی مورد توجه انسان قرار می گیرد و نخستین انسانها هم از آن مستثنی نبوده اند. آنان در باب جهان می اندیشیدند و تا حوادث را تبیین نمی‏کردند آرام نمی گرفتند. آرام آرام بشر ازشناخت های مبتنی بر حجیت،پر رمز و راز و حتی منطقی راه به سوی شناخت علمی گشود و اینجا خود را در تجربه، تحقیق مشاهده به آزمایش و تعقل یافت (ساروخانی/ ۱۳۷۷ / ص ۲۶)

تاریخچه مونوگرافی درجهان و ایران:
این نوع تحقیقات البته به صورتی تجربی برای اولین بار توسط جان هاروارد انگلیسی در سال ۱۷۷۴ در مورد یک گروه از زندانیان صورت گرفت که لازم به تذکر است که به این تحقیقات هیچ نوع اهمیتی داده نشده و مورد استقبال قرار نگرفت. (پورافکاری/-/صص ۱۲و۱۱/
بعد از آن دانشمندان فرانسوی به نام کوپله در قرن ۱۹ میلادی یکسری تحقیقات را انجام داد و مونوگرافی را با محاسبات آماری تلفیق نمود. این تحقیقات در اواسط قرن ۱۹ ریشه ای روستایی و دهقانی پیدا کرد که بنابر دلایلی نظیر حرکات سریع و تحولات گوناگون بود که متعاقب به بررسی بودجه اقتصادی خانواده‏های کارگران پرداخت مونوگرافی‏هایش را جهت این تحقیقات بکارگرفت ودر سال ۱۸۵۵ میلادی آنها را به چاپ رسانید.
و در قرن ۲۰ میلادی مطالعه و تحقیقات گروههایی اجتماعی و قشرهای اجتماعی به صورت دقیق تر و با کندو کاو بیشتر دراروپا بخصوص در فرانسه تحقیقات وسیعی به شکل مونوگرافی صورت گرفت در ایران مطالعه درباره ده و مناطق روستایی در دوره‏های اخیر در حدود ۹۰ سال پیش در دوره قاجاریه توسط اعتقاد السلطنه انجام گرفت وی در کتابی به نام مطلع الشمس(۳جلدی)
تعدادی از دهات شمالی ایران رامونوگرافی کرده است پس از بین مطالعاتی که درباره روستاها انجام شده جالب ترین آنها کتاب «فرهنگ روستایی»
دکتر بهرامی می باشد که هنوز اهمیت خود را دارد. و در بین جنگ جهانی دوم و پس از آن بخصوص در سالهای ۳۲-۲۱ پاره ای مطالعات روی زندگی دهقانان ایرانی توسط بعضی از گروهها انجام گرفت.
این تحقیقات از دیدگاه جامعه شناسی ضعیف بوده و تنها به جنبه های سیاسی آن توجه شده بود تحقیقات روستایی از دیدگاه جامعه شناسی با سایر تحقیقات اجتماعی از حدود سال ۱۳۳۷ در دانشگاه تهران، موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی آغاز شده است و از همان سال. تدریس جامعه شناسی روستایی و تحقیق بخصوص مونوگرافی دهات آغاز شده است و به دنبال آن بخش تحقیقات روستایی موسسه تاسیس گردید.
در چند سال اخیر مطالعات و آموزش مسائل روستایی وتحقیقات در چند شهر و دانشگاههای دیگر ایران مانند شیرازان تبریز – دانشگاه ملی و اصفهان نیز شروع شده (فردی/۱۳۵۵/ صص۲-۱)

موضوع تحقیق:
روستاهای ایران دارای فرهنگی بسیار غنی می باشند زیرا نخستین تجمع انسانها تجمع در قدیم همین روستاها بوده است و برای اینکه به فرهنگ کلی جامعه پی ببریم باید فرهنگ و روابط اجتماعی و اقتصادی روستاها را بررسی کنیم.
هر روستا بویژه در ایران واحدی است مستقل و مجموعه ای است کامل از لحاظ جغرافیای علمی جدید. ده در ایران کوچکترین واحد جمعیت واقتصادی و جغرافیای است و در نهاد آن نوعی کولکتیوم اقتصادی و اجتماعی و عمرانی قابل تصدیق است.
از قدیمیترین زمانها دهکده یک واحد تشکیلاتی بوده که اساس حیات اجتماعی ایران را تشکیل می داده است و جایی بوده که در آن دسته‏هایی ازمردم خود را برای همکاری اقتصادی و سیاسی متشکل می کرده اند واهمیت ده به خاطر اینکه یک واحد تشکیلاتی درزندگی روستایی است و در قرون وسطی و از ان پس تا امروز برقرار بوده است.

روش تحقیق
الف: مطالعات پهنانگر:
منظور تحقیقاتی است که بر روی جمعیتی وسیع صورت می گیرند. گاه کل جامعه آماری در نوع پژوهش مطالعه می‌شود. بنابراین در این تحقیق بیشتر مباحث عینی و با عمق کم مطرح می شوند.این نوع پژوهش از این رو ضروری است که قدرت تعمیم پذیری داده‏ها را فراهم می سازد. یعنی می توان در نهایت هنجارها رابازیافت.

ب: مطالعات ژرفانگر:
منظور تحقیقاتی است که پدیده های عمق بشکافند، از علل و عوامل سخن بگویند و بار کیفی ارزشی و ذهنی پدیده ها را باز نمایند.
این نوع پژوهشها نیز طیفی گسترده دارند برخی صرفاً در مقایسه با تحقیقات پهنانگر، عمیق به شمار می آیند، اما برخی دیگر بواقع از عمق زیادی برخوردارند نظیر مطالعات موردی، یا تک نگاری‏ها که در آن یک مورد نظیر روستا، یک خانواده، یک واحد کار یا حتی یک فرد مورد مطالعه قرار گیرد (ساروخانی/۱۳۷۷/ص۶۸)

هدف پژوهش:
هدف من از این تحقیق شناخت خصوصیات اجتماعی – فرهنگی اقتصادی – جغرافیای مردم این منطقه می باشد و در لابلای تحقیقات اشاره ای کوتاه به جنبه‏های مادی ومعنوی اقتصادی هم می‌شود.
در این تحقیق سعی بر این است تا از تمامی امکانات استفاده شود ومن نیزبا امکانات محدود توانستم به جمع آوری یک سری اطلاعات دست پیدا کنم تا قدمی در راه شناسایی یکی از مناطق میهنمان بردارم.

تعریف واژه‏ها و مفاهیم:
مونوگرافی Monography
مونوگرافی که ترجمه آن تک نگاری است یکی از شیوه هایی است که در روش ژرفایی برای مطالعه جوامع محدود مورد استفاده قرار می گیرد در تک نگاری جوامع کوچک و محدود به طور همه جانبه مورد بررسی قرار می گیرد به عبارت دیگر تک نگاری توصیفی است ژرف و همه جانبه از یک ده یا یک خانوار یا طایفه به عنوان مثال در تک نگاری یک ده اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نهادها، هنجارها به طور کلی جزئیات زندگی مردم روستا مورد بررسی قرار می گیرد. (وثوقی، ۱۳۷۶ ص ۱۰۷)

تعریف واژه روستا یا ده:
ده واحدی اقتصادی – اجتماعی، جغرافیایی و مرکز تجمعی از مردم یکجا نشین است که قسمت اعظم در آمد آنها از کشاورزی تامین می‌شود و شرایط بالقوه خودکفایی را نیز در خود دارد (وثوقی/ ۱۳۷۷، ص ۲۰)

تعریف فرهنگ
فرهنگ عبارت است از کلیه یافته ها، آموخته‏ها، ساخته‏ها و پرداخته‏های یک جامعه در زمینه‏های مادی و معنوی از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا می کند.(گلشن فومنی، ۱۳۷۵، ص ۵۵).

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: (تعریف مونوگرافی)
مقدمه ۲
تاریخچه مونوگرافی در جهان و ایران ۴
موضوع تحقیق ۶
روش تحقیق ۶
هدف پژوهش ۷
تعریف واژه‏ها و مفاهیم ۷
فصل دوم: جغرافیا
موقعیت جغرافیایی ۱۰
آب و هوا ۱۱
پوشش جانوری ۱۲
پوشش گیاهی ۱۲
وجه تسمیه ۱۲
ناهمواری ها شامل کوه ها ۱۳
تاریخچه ۱۳
آثار باستانی ۱۳
فصل سوم: موقعیت اجتماعی
اوقات فراغت ۱۷
مهاجرت ۱۷
جمعیت ۱۸
راه های ارتباطی ۱۸
امکانات شامل (تلفن- شرکت تعاونی- شوار بیمارستان، مدرسه، مهدکودک) ۱۹
فصل چهارم: ساختار فرهنگی
مذهب
زبان ۲۳
زیارت ۲۳
شیوه حل اختلافات ۱۴
خویشاوندی ۲۵
محدودیت ها و اجبارها ۲۶
فصل پنجم: سیمای روستا
محله ها ۲۸
مسکن ۲۹
فصل ششم: کشاورزی و دامداری
کشاورزی ۳۲
گردوزنی- چیدن زردآلو (درست کردن لب لبو) ۳۲
دامپروری ۳۴
تهیه انواع لبنیات (ماست-کره-قره قورت-پنیر و ……) ۳۵
واحدهای اندازه گیری ۳۸
فصل هفتم: خوراک
انواع نانها و شیرینیهای محلی ۴۰
انواع غذاهای محلی ۴۱
انواع ترشی ۴۳
انواع مربا و شربتها ۴۴
وعده‏های غذا ۴۵
سفره آرایی ۴۶
فصل هشتم: پوشاک
پوشاک ۴۸
(مردان و زنان و کودکان)
فصل نهم: مراسم گذار
مراسم گذار ۵۳
الف: تولد ۵۴
چشم روشنی بردن برای طفل و نامگذاری ۵۴
ختنه سوران ۵۵
ب: ازدواج ۵۶
خواستگاری ۵۷
قول گیران (قند شکنی) ۵۷
مراسم عقد کنان ۵۸
دونه پاک کنی (پاک کردن برنج) ۵۹
شب اول عروسی (حنابندان) ۵۹
شب دوم عروسی ۶۰
کله قند زنی ۶۱
پاتختی ۶۲
ج: مرگ و اعتقادات مربوط به آن ۶۲
فصل دهم : مراسم در طول سال شمسی و قمری
شب یلدا ۶۷
چهارشنبه سوری ۶۸
عید نوروز ۶۹
سال تحویل ۷۱
سیزده بدر ۷۱
عید فطر ۷۲
عید قربان ۷۲
عید غدیر ۷۲
مراسم در ایام محرم
تاسوعا و عاشورای حسینی ۷۳
فصل یازدهم: اعتقادات و باورها
سنت ها (اعتقادات و باورها) ۷۷
صدای کلاغ ۷۷
چشم زخم ۷۷
طب سنتی ۷۷۹
داروهای گیاهی ۸۲
بازیهای محلی شامل: ۸۵
بازی خم پل ۸۵
آغوز بازی (گردو بازی) ۸۶
توپ بازی ۸۷
لی لی بازی ۸۷
شمع و گل و پروانه ۸۷
فصل دوازدهم: فرهنگ و فولکولور
ضرب المثل ها ۹۰
آوازها ۹۱
موسیقی ۹۲
نتیجه گیری ۹۳
منابع و ماخذ ۹۴


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات