دانلود پایان نامه مدیریت در سازمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  دانلود پایان نامه مدیریت در سازمان

دانلود پایان نامه مدیریت در سازمان

دانلود پایان نامه مدیریت در سازمان

مبانی مدیریت
هدف کلی این پروژه ، آشنایی با مفهوم و تعریف سازمان و مدیریت، انواع سازمان‏ها، زمینه-سازی برای شناخت مدیریت و رهبری، تفکر درباره ی مسائل آن و پی بردن به اهمیت کاربرد مفاهیم، اصول، نظریه ها و یافته های علمی در مدیریت است.

مقدمه
بخش عمده ی زندگی انسان معاصر، در سازمان ها یا در ارتباط با آن ها سپری می شود.
به همین دلیل، جوامع امروزی را «جوامع سازمانی» می نامند. آدمی در سازمانی به نام بیمارستان متولد می شود، از سازمانی به نام ثبت احوال شناسنامه دریافت می‏کند، در سازمان های آموزشی هم چون دبستان و دبیرستان و دانشگاه، تحصیل می‏کند، در سازمان های تولیدی و خدماتی و … استخدام می‏شود، عضویت نهادها و سازمان‏های اجتماعی از قبیل اتحادیه ها، اصناف، انجمن ها و … را می پذیرد، و … همه‏ی این موارد شاهدی بر این مدّعاست که زندگی انسان امروزی تا چه حدی وابسته به سازمان‏هاست. بعضی از این سازمان‏ها بزرگ و پیچیده اند (نظیردانشگاه ها) و بعضی دیگر از آن‏ها کوچک و ساده اند (همانند بسیاری از مهدِکودک ها). گردش امور زندگی وابسته به سازمان‏ها و پیشرفت و بقای جوامع امروزی مرهونِ کار و عملکرد مؤثر آن‏هاست.
شناخت هرعلم، در گرو شناخت موضوع آن است. موضوع علم مدیریت؛ «سازمان» است. شناخت سازمان، متوقف بر شناخت اجزای آن است . اجزای تشکیل دهنده ی سازمان عبارتند از :
۱٫ نیمه ی انسانی سازمان
۲٫ نیمه ی مادی سازمان

فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
مبانی مدیریت ۶
مقدمه ۷
سازمان و مدیریت ۸
تعریف سازمان ۸
انواع سازمان‏ها ۹
تعاریف مدیریت ۱۰
ویژگی‏های مشترک و نکات مهم در تعاریف مدیریت ۱۰
فرآیند مدیریت ۱۰
مدیریت یک فرآیند اجتماعی ۱۱
تجزیه فرآیند مدیریت ۱۱
گروهبندی مدیران ۱۲
کارکردهای مدیریت ۱۳
نقشهای مدیران ۱۳
ضرورت آموزش مدیریت ۱۵
نکته های قابل توجه ۱۵
مدیریت موفق و مؤثر ۱۶
چگونه می‏توان مدیر موفق و مؤثری بود؟ ۱۷
توجه: ۱۷
فصل دوم
تصمیم گیری ۱۸
تصمیم گیری ۱۹
محدودیتهای تصمیم گیری عقلائی ۱۹
مراحل تصمیم گیری ۲۰
انواع تصمیم ۲۰
رهنمودهای مهم دراتخاذ تصمیمات معمول ۲۱
شرایط تصمیم گیری ۲۱
در تصمیم‏گیری شرایط سه گانه ی زیر متصور است ۲۲
تصمیم گیری و مدیریت ۲۲
تعیین اهداف و برنامه ریزی ۲۲
برنامه ریزی ۲۲
فرایند برنامه‏ریزی ۲۳
سه نقش مهم اهداف ۲۳
سطوح اهداف ۲۴
انواع اهداف ۲۴
تغییر اهداف ۲۴
اهمیت اهداف ۲۵
ملاکهای تعیین اهداف ۲۵
پیش‏بینی: ۲۶
بودجه بندی ۲۷
تعریف بودجه بندی ۲۷
بودجه ۲۷
تعیین خط مشی ۲۷
انواع برنامه ها (گروهبندی برنامه ها): ۲۸
اهمیت برنامه‏ریزی ۲۹
فصل سوم
سازماندهی و ساختار سازمان ۳۱
سازماندهی و ساختار سازمان ۳۲
سازماندهی ۳۲
تقسیم کار و گروهبندی وظایف ۳۳
هماهنگی ۳۳
حیطه ی نظارت ۳۴
نمودار سازمان ۳۴
عوامل تعیین کننده حیطهی نظارت ۳۵
عواملی که در تعیین حیطه ی نظارت نقش دارند ۳۵
وحدت فرمان ۳۵
سلسله مراتب (زنجیرهی فرمان) ۳۵
تعریف اختیار ۳۶
قدرت ۳۷
تفویض اختیار ۳۷
صف و ستاد ۳۸
تمرکز و عدمتمرکز: ۳۸
سازمان ماتریس ۳۹
سازمان غیررسمی ۴۰
رهبری و سرپرستی ۴۰
ویژگیهایی که رهبران را از غیر رهبران متمایز میکند ۴۱
مطالعات رهبری ۴۲
انگیزش ۴۲
نظارت و کنترل ۴۳
فرایند کنترل ۴۴
ارتباط ۴۴
فرآیند ارتباط ۴۵
موضوعات مناسب ارتباط سازمانی ۴۵
مجاری ارتباط ۴۶
موانع موجود در ارتباط اثربخش ۴۶
چگونه موانع موجود در ارتباط اثربخش را از میان برداریم؟ ۴۷
پیشینه ی تفکر درباره مدیریت ۴۷
فصل چهارم
مدیریت علمی ۴۸
مدیریت علمی ۴۹
مدیریت اداری (نظریهی کلاسیک سازمان) ۵۰
اصول چهارده گانه ی فایول ۵۰
بروکراسی(دیوانسالاری) ۵۱
نهضت روابط انسانی ۵۲
نقدی بر نهضت روابط انسانی ۵۲
نگرش رفتاری ۵۳
مکتب علم مدیریت ۵۳
نگرش سیستمی ۵۳
مهارتهای سه گانه ی مدیریت (از منظر رابرت کاتز ۱۹۵۵) ۵۴
مدیریت: علم، هنر یا حرفه؟ ۵۵
منابع و مأخذ ۵۶


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات