تاثير فرهنگ سازماني

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

پروژه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف سازمانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تاثير فرهنگ سازماني - پروژه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف سازمانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پروژه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف سازمانی پروژه کارشناسی رشته ی مدیریت بازرگانی چکیده: فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است. قدرت فرهنگ با میزان تأثیر و نفوذ آن بر رفتار سازمانی تعیین می‌گردد. میزان قدرت و اقتدار فرهنگهای سازمانی را می‌توان بر حسب دو معیار بسیار مهم الف) تعداد اعضای متعهد به ارزشهای غالب و ب) میزان تعهد اعضاء به ارزشهای غالب سازمانی تعیین کرد. عوامل متعددی در درون سازمان و بیرون سازمان وجود دارد که بر قدرت سازمان تأثیر می‌گذارند و میزان قدرت و ضعف آن را تعیین می‌کنند. افزایش تلاطم محیطی، فضای آکنده از تغییر، تحول، دگرگونی و عدم اطمینان را به وجود آورده است. در گذشته، شایستگی مدیران و اثربخشی آنها در گرو توانایی ها و مهارتهایی خاص بود، اما اکنون عوامل بیش از اینها وجود دارد که می توانند بر اثربخشی سازمان مؤثر باشند.  این تحقیق که با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر پیشیرد اهداف سازمانی به روش کتابخانه ای و اسناد تهیه شده است می کوشد تا با بررسی ادبیان و مبانی موجود در این خصوص بتواند راهکارهای لازم در جهت پیشبرد اهداف سازمانی بواسطه فرهنگ سازمانی قوی را تبیین نماید.  فهرست مطالب: چکیده فصــل اول: ۱-۱-مقدمه  ۱-۲-طرح و بیان مسئله ۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف اصلی ۲-۴-۱- اهداف فرعی     ۱-۵- سئوالات تحقیق     ۱-۶-۱- سئوال اصلی ۱-۶-۲- سئوال فرعی ۱-۷- متغیر تحقیق     ۱-۸- ساماندهی تحقیق     فصـل دوم: ۲-۱- پیشینه تحقیق     ۲-۲- ادبیات تحقیق     ۲-۲-۱- مقدمه     ۲-۲-۲- تغییر فرهنگ سازمان     ۲-۳- مفهوم فرهنگ سازمانی     ۲-۳-۱- اهمیت فرهنگ سازمانی     ۲-۳-۲- تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی     ۲-۳-۳-مؤلفه های فرهنگ سازمانی     ۲-۳-۵-فرهنگ غالب و خرده فرهنگ‌های سازمان     ۲-۳-۶-حفظ و نگه‌داری فرهنگ سازمانی     ۲-۳-۷-شیوه‌ی فراگیری فرهنگ     ۲-۳-۸- فرهنگهای قوی     ۲-۳-۹-مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی     ۲-۳-۱۰-قدرت فرهنگ     ۲-۴-نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش سازمانی     ۲-۴-۱-نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش     ۲-۴-۲-موانع فرهنگ سازمانی تبادل ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات