دانلود مقالات آموزش و پرورش

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله آموزش و پرورش

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... دانلود مقالات آموزش و پرورش - دانلود مقاله آموزش و پرورش

خلاصه ای از توضیحات
دانلود مقاله آموزش و پرورش دانلود مقالات آموزش و پرورش دانلود مقاله در مورد آموزش و پرورش تحقیق پروژه دانلود کتاب آموزش و پرورش مقاله آموزش و پرورش ابتدایی مقاله آموزش و پرورش ابتدایی مقاله آموزش و پرورش در ایران مقاله آموزش و پرورش نوین مقاله آموزش و پرورش کودکان استثنایی مقاله آموزش و پرورش چین     آموزش و پرورش فهرست مطالب پیشگفتار ۱ مقدمه ۳ آموزش و پرورش ایران ۵ وضعیت جغرافیایی ایران ۶ تاریخچه آموزش و پرورش ایران ۷ اهداف آموزش و پرورش در ایران ۸ آموزش و پرورش آمریکا ۱۳ وضعیت جغرافیایی آمریکا ۱۴ تاریخچه آموزش و پرورش امریکا ۱۵ آموزش و پرورش فرانسه ۲۰ وضعیت جفرافیائی ۲۱ تاریخچه آموزش و پرورش فرانسه ۲۲ -مدارس نظری (آکادمیک) ۲۵ آموزش و پرورش روسیه ۲۹ وضعیت جغرافیای روسیه ۳۰ تاریخچه آموزش و پرورش روسیه: ۳۱ نتیجه گیری و تحلیل مقایسه ها ۳۵ ۱-ایران ۳۶ ۲-کشور های فرانسه، استرالیا، آمریکا، روسیه ۳۷ منابع: ۳۸ پیشگفتار انسانها از هنگامی که خویش را و محیط اطراف خود را شناختند با دست به مقایسه خود با دیگران و حتی اشیا دیگر زدند همچنین پدیده های مختلف را با یکدیگر مقایسه می نمودند و به رفع نواقص و هر چه تکمیلتر نمودن پدیده های اطراف خویش پرداختند، تا ارزیابی درستی از موجودات بدست آورند. در این مقوله هم قصد ونیت، شناخت نظام آموزشی، یعنی ایران، روسیه، هندوستان، فرانسه، استرالیا و آمریکا است که پس از آگاهی از آنها به مقایسه آنها یا یکدیگر پرداخته و برتری هر یک از آنها را در موارد مختلف مشخص و معایب و محاسن آنها را ارئه و راه حلهای ممکن را پیشنهاد می دهیم و اینک، بعنوان دریچه ای به مدخل بحث شمه ای از آموزش و پرورش تطبیقی را خدمت خوانندگان محترم بیان نموده و  امیدواریم مورد استفاده شما خوانندگان قرار گیرد، و از نظرات شما صاحب نظران این حقیر نیز بهره مند شود. آموزش و پرورش تطبیقی را می توان علمی دانست که موضوع آن شناسایی، تحلیل و توضیح شباهتها ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات