دتایل اتوکد فونداسیون

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دیتیل ها و جزئیات معماری

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... دتایل اتوکد فونداسیون - دیتیل ها و جزئیات معماری

خلاصه ای از توضیحات
دانلود دیتیل ها و جزئیات معماری ۱۷۱ دیتیل دسته بندی شده از جزئیات معماری با فرمت dwg شامل موارد زیر : جزئیات هدایت و تخلیه آب نشتی پشت دیوار های حائل زمین و خاک طبیعی آبدار جزئیات اتصال دیوار یک آجره بر روی کف منتهی به زمین جزئیات اتصال دیوارهای نیم آجره بر روی کف منتهی به زمین جزئیات پی زیر دیوارهای یک آجره جزئیات عایق کاری دیوار پلکانی زیرزمین پشت به فشار خاک پر و زمین رانشی در حالت امکان دسترسی به پشت دیوار جزئیات عایق کاری دیوار زیر زمین در حالتی که امکان دسترسی به پشت دیوار ممکن نبوده و مشکل رانشی بودن زمین مجاور وجود نداشته باشد جزئیات عایق کاری دیوار زیر زمین در حالتی که مشکل رانشی بودن زمین مجاور وجود داشته باشد و ستون های کناری پس از دیوارهای حائل اجرا گردد. جزئیات اتصال دیوار زیر زمین به زمین طبیعی حیاط جزئیات ازاره و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف با آجرنما و کرسی بلند جزئیات ازاره و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف آجرنما با کرسی بلند جزئیات ازاره و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف در حالتی که کف خارج بلندتر از کف داخل باشد جزئیات ازاره بتنی و عایقکاری دیوار خارجی فضای مسکونی در همکف با کرسی کوتاه آجر چینی دیوار یک آجره با آجر فشاری آجر چینی دیوار دو آجره با آجر فشاری آجر چینی دیوار یک آجره در کنج با آجر فشاری آجر چینی دیوار دو آجره بصورت کله و راسته با آجر فشاری آجر چینی دیوار مشبک ۱۱ سانتی متری با آجر نمای سنتی طرح راسته آجر چینی دیوار مشبک ۲۲ سانتی متری با آجر نمای سنتی طرح راسته و دو کله مهارهای قائم دیوارهای یک آجر طویل جزئیات اتصال دیوار آجری به ستون فلزی جزئیات دیوار دو جداره با آجر سفالی جزئیات اتصال دیوار آجری به ستون بتنی جزئیات اتصال دیوار ۲۰ سانتی متری به فونداسیون جزئیات اتصال دیوار ۱۰ سانتی متری به فونداسیون جزئیات اجرای دیوار جداکننده بین واحدها جزئیات نصب ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

مجموعه سمپل اتوکد بتن و فونداسیون

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... دتایل اتوکد فونداسیون - مجموعه سمپل اتوکد بتن و فونداسیون

خلاصه ای از توضیحات
دانلود سمپل آماده اتوکد مجموعه سمپل اتوکد  بتن و فونداسیون

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات